استاد جلال الدین همایی

حق مطلب این است که مقبرة تخت فولاد هم محل تفریح و تفرج است هم جای زهد و عبادت، هم غم انگیز است هم نشاط آمیز، بر صبر و حوصلة ستمدیدگان ناکام می افزاید و از کبر و غرور خودخواهان می کاهد