امضای اولین توافق نامه همکاری مابین دانشگاه هنر اصفهان و مجموعه تخت فولاد

در نشست مشترك میان رئیس دانشگاه هنر اصفهان و معاون فرهنگی شهرداری اصفهان، تفاهمنامه همكاری علمی، فرهنگی و هنری ميان طرفين به امضاء رسيد.
در اين نشست طرفین بر اهمیت ارتباط دانشگاه و معاونت فرهنگی شهرداری و بهره گیری از تجربه و توان علمی محققان دانشگاه در حوزه های مرتبط تاکید کردند.

ذیل این تفاهم نامه و به عنوان اولین اقدام اجرایی، توافق نامه برگزاری مشترک ویژه برنامه "حکایتی نو" بین مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد و دانشگاه هنر نیز امضاء گردید.
حکایتی_نو ، سلسله نشست هایی تخصصی است که تلاش دارد با نگاهی متفاوت به معرفی جلوه ها و حقایق کمتر بررسی شده در زمینه های هنری، کالبدی و آیینی تخت فولاد بپردازد. موثرترین مخاطب هدف این برنامه دانشجویان می باشند که برگزاری مشترک آن با دانشگاه امکان تاثیر و بهره مندی این قشر مهم را بیشتر خواهد نمود.