گزارش تصویری بازدید از مجموعه تخت فولاد

گزارش تصویری

حضور اقشار مختلف شهروندان در تخت فولاد و آشنایی با تاریخچه و سیره زندگی مشاهیر اصفهان

دی ماه ۱۳۹۸

هماهنگی جهت بازدید گروهی از تخت فولاد:

۰۹۰۲۸۰۱۱۳۵۵