ساماندهی مبلمان شهری در تخت فولاد اصفهان

ساماندهی مبلمان شهری در تخت فولاد

سید علی معرک نژاد، مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد اصفهان، از ساماندهی مبلمان شهری تخت فولاد خبر داد و گفت: یکی از پروژه های عمرانی مهم مجموعه تخت فولاد در سال 99، ساماندهی وضعیت بصری این سرزمین مقدس بود.

وی افزود از آن جایی که سرزمین تخت فولاد دارای هویت، قدمت و تاریخ ماندگاری است می بایست شکل ظاهری این سرزمین با باطنش متناسب باشد و این دو رکن مهم با یکدیگر متناقض نباشند.

معرک نژاد بیان کرد؛ از همین رو پروژه عمرانی ساماندهی مبلمان شهری تخت فولاد را در سال 1399 در دستور کار قرار دادیم. در این پروژه سطل های زباله، نیمکت ها و تابلوهای تخت فولاد با نظر کارشناسان این حوزه و براساس هویت تخت فولاد ساماندهی می گردند.

مدیر مجموعه تخت فولاد با اشاره به اینکه مرحله طراحی این پروژه به اتمام رسیده است، اظهار کرد؛ در حال حاضر فاز نمونه سازی نیمکت ها و سطل های زباله در حال انجام می باشد و پس از تایید نمونه های ساخته شده بزودی سراسر سرزمین هفتاد و پنج هکتاری تخت فولاد ساماندهی می گردد.