ثبت نام تورهای گردشگری (رایگان)

دانلود فرم ثبت نام گردشگری

 

 

 

 

مراحل ثبت نام: 
دانلود و تکمیل فرم فوق (به کلیه سوالات پاسخ داده شود.)
ارسال فایل فرم تکمیل شده به شماره همراه ۱۳۵۵ ۸۰۱ ۰۹۰۲
تماس با شماره تلفن مذکور و هماهنگی تلفنی بلافاصله پس از ارسال فایل
توضیح:
ارسال فرم به تنهایی به منزله ثبت نام نمی باشد و زمانی ثبت نام تکمیل گردیده که پس از ارسال فرم هماهنگی تلفنی انجام شده باشد