سید یوسف خراسانی

سید یوسف خراسانی

شهرت :

خراسانی
تاریخ وفات :
1338/07/06
مزار :
تکیه کازرونی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی

فرزند سید محمد رضا و او نیز فرزند سید یوسف قائنی خراسانی است. سید یوسف خراسانی در شهر نجف اشرف دیده به جهان گشود. پدر بزرگ او آقا سید یوسف قائنی فقیهی محقق بود و در عصر فقیه نامور سید محمد باقر شفتی معروف به سید حجت الإسلام می زیست و از افراد مورد وثوق و محترم نزد وی به شمار می رفت.

اعقاب او بعدها یکی از خانواده های بزرگ علمی اصفهان شدند. آقا سید محمدرضا خراسانی نیز فقیهی زاهد و عالمی صاحب کرامت بوده است. آقا سید محمدرضا از شاگردان مورد توجه شیخ مرتضی انصاری بوده است و نیز میرزا محمد حسن شیرازی و محقق رشتی هم از دوستان و نزدیکان وی بوده اند.

آقا سید یوسف در نجف اشرف متولد شد و تحصیلات خود را در نجف و اصفهان به پایان برد. عمده تحصیلاتش در فقه و اصول نزد آقا سید محمد باقر درچه ای و آیت الله آقا سید محمد مهدی درچه ای بود. وی همچنین از مجلس درس حکیم زاهد شیخ محمد کاشانی بهره برد. از دیگر استادان وی در حوزه اصفهان آقا سید ابوالقاسم دهکردی، برادرش حاج سید مرتضی خراسانی و آخوند ملا محمد حسین فشارکی بوده است. سید یوسف خراسانی از برخی علما مانند آخوند ملا محمد حسین فشارکی اجازه دریافت نموده است. سید جمال الدین میردامادی، شاگردش، در مورد وی می نویسد: در تقوا و ورع کم نظیر و در دستگیری فقرا و اطعام آنها بی نظیر بود.

وی پس از عمری تعلیم و تعلّم و زهد و تعبد سرانجام در تاریخ 25 ربیع الأول سال 1379ق/ 6 مهر1338ش در سن هشتاد سالگی وفات یافت و در قسمت ملحقات تكیة كازرونی ایوان قسمت جنوبی به خاک سپرده شد.

 در مرثیه و تاریخ وفاتش فضل الله اعتمادی متخلص به « برنا» چنین سروده است:

گفت  بُرنا  از پی تاریخ فوت/ یوسف دین رفتی از دار فنا

 فرزندش کمال الدین طوسی شاعر و ادیب متخلص به «وداد» بود که در نهم محرم 1370ق در تهران وفات یافت و در گورستان ابن بابویه مدفون گردید.


مشروح زندگی نامه

فرزند سید محمد رضا و او نیز فرزند سید یوسف قائنی خراسانی است. سید یوسف خراسانی در شهر نجف اشرف دیده به جهان گشود. پدر بزرگ او آقا سید یوسف قائنی فقیهی محقق بود و در عصر فقیه نامور سید محمد باقر شفتی معروف به سید حجت الإسلام می زیست و از افراد مورد وثوق و محترم نزد وی به شمار می رفت.

اعقاب او بعدها یکی از خانواده های بزرگ علمی اصفهان شدند. آقا سید محمدرضا خراسانی نیز فقیهی زاهد و عالمی صاحب کرامت بوده است. آقا سید محمدرضا از شاگردان مورد توجه شیخ مرتضی انصاری بوده است و نیز میرزا محمد حسن شیرازی و محقق رشتی هم از دوستان و نزدیکان وی بوده اند.

آقا سید یوسف در نجف اشرف متولد شد و تحصیلات خود را در نجف و اصفهان به پایان برد. عمده تحصیلاتش در فقه و اصول نزد آقا سید محمد باقر درچه ای و آیت الله آقا سید محمد مهدی درچه ای بود. وی همچنین از مجلس درس حکیم زاهد شیخ محمد کاشانی بهره برد. از دیگر استادان وی در حوزه اصفهان آقا سید ابوالقاسم دهکردی، برادرش حاج سید مرتضی خراسانی و آخوند ملا محمد حسین فشارکی بوده است. سید یوسف خراسانی از برخی علما مانند آخوند ملا محمد حسین فشارکی اجازه دریافت نموده است. سید جمال الدین میردامادی، شاگردش، در مورد وی می نویسد: در تقوا و ورع کم نظیر و در دستگیری فقرا و اطعام آنها بی نظیر بود.

وی پس از عمری تعلیم و تعلّم و زهد و تعبد سرانجام در تاریخ 25 ربیع الأول سال 1379ق/ 6 مهر1338ش در سن هشتاد سالگی وفات یافت و در قسمت ملحقات تكیة كازرونی ایوان قسمت جنوبی به خاک سپرده شد.

 در مرثیه و تاریخ وفاتش فضل الله اعتمادی متخلص به « برنا» چنین سروده است:

گفت  بُرنا  از پی تاریخ فوت/ یوسف دین رفتی از دار فنا

 فرزندش کمال الدین طوسی شاعر و ادیب متخلص به «وداد» بود که در نهم محرم 1370ق در تهران وفات یافت و در گورستان ابن بابویه مدفون گردید.