میرزا محمدمهدی رشتی

میرزا محمدمهدی رشتی

شهرت :

میرزا محمدمهدی رشتی
تاریخ وفات :
29/04/1378
مزار :
تکیه گلزار
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند حاج میرزا قوام الدین بن میرزا عبدالرزاق بن محمدکاظم بن ملا محمدجعفر بن محمد صادق لاهیجی بود. ملا محمد جعفر لاهیجی معروف به لنگرودی از حکمای بزرگ زمان محمد شاه قاجار و مدرسان فلسفه در اصفهان بود. ملا محمد جعفر، نزد میرزا ابوالقاسم مدرس، ملا محراب گیلانی و ملا علی نوری تحصیل نمود و بزرگانی همچون: آقا علی مدرس، آقا محمدرضا قمشه ای، آقا محمدمهدی کلباسی و میرزا محمد تنکابنی نزد او تحصیل کرده-اند.
برخی از آثار این حکیم الهی عبارتند از: « شرح المشاعر» که آن را در سال 1251ق به درخواست حاج میرزا آقاسی نگاشته است. این کتاب با تصحیح سید جلال الدین آشتیانی چاپ شده است؛ « مصباح الخزائن» در تفسیر آیاتی از قرآن کریم که در آغاز صفحات قرآن آمده، جهت استخاره و تفأل به روش عرفانی و تأویلی، که به درخواست محمدشاه قاجار، در سال های 1261 و 1263ق، در دو جلد نگاشته شده و چندین نسخة خطی از آن موجود است؛ حاشیه بر الهیات شرح تجرید قوشچی؛ شرح ابیات محمود دهدار.
وی در 9 ربیع الثانی1260ق وفات کرد و جنازه اش به نجف اشرف منتقل گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج میرزا قوام الدین بن میرزا عبدالرزاق بن محمدکاظم بن ملا محمدجعفر بن محمد صادق لاهیجی بود. ملا محمد جعفر لاهیجی معروف به لنگرودی از حکمای بزرگ زمان محمد شاه قاجار و مدرسان فلسفه در اصفهان بود. ملا محمد جعفر، نزد میرزا ابوالقاسم مدرس، ملا محراب گیلانی و ملا علی نوری تحصیل نمود و بزرگانی همچون: آقا علی مدرس، آقا محمدرضا قمشه ای، آقا محمدمهدی کلباسی و میرزا محمد تنکابنی نزد او تحصیل کرده-اند.
برخی از آثار این حکیم الهی عبارتند از: « شرح المشاعر» که آن را در سال 1251ق به درخواست حاج میرزا آقاسی نگاشته است. این کتاب با تصحیح سید جلال الدین آشتیانی چاپ شده است؛ « مصباح الخزائن» در تفسیر آیاتی از قرآن کریم که در آغاز صفحات قرآن آمده، جهت استخاره و تفأل به روش عرفانی و تأویلی، که به درخواست محمدشاه قاجار، در سال های 1261 و 1263ق، در دو جلد نگاشته شده و چندین نسخة خطی از آن موجود است؛ حاشیه بر الهیات شرح تجرید قوشچی؛ شرح ابیات محمود دهدار.
وی در 9 ربیع الثانی1260ق وفات کرد و جنازه اش به نجف اشرف منتقل گردید.
فرزند ملا محمدجعفر، حاج میرزا محمد کاظم داماد آقا محمد مهدی کلباسی بوده و طریق فقاهت می پیموده است و فرزند وی حاج میرزا عبدالرزاق رشتی از شاگردان سید محمد شهشهانی، شیخ محمدباقر نجفی، سید اسدالله شفتی و داماد حاج سید جعفر شفتی بوده و در سال 1319ق در مسافرت به عتبات عالیات وفات کرده و در وادی السلام مدفون گشته است.
فرزندان میرزا عبدالرزاق عبارتند از:1- حاج آقا مرتضی رشتی، عالمی خلیق و زاهد و عابد و متقی بوده و نزد عموم طبقات، از علما و مؤمنین، مورد احترام بوده و محفل او مجمع فضلا و دانشمندان بود. او داماد حاج آقا جمال الدین نجفی بود و پس از وفات در داخل بقعة میرزا ابوالمعالی کلباسی مدفون شد و سپس به نجف اشرف منتقل گردید.
2- حاج میرزا قوام الدین رشتی، عالم زاهد متقی، در سال 1315ق متولد شد. در اصفهان مقدمات علوم را آموخت و از بدو تأسیس حوزة علمیه قم بدان شهر مهاجرت نموده و در نزد علمای آن جا از جمله آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری تحصیل نمود. وی داماد آقا سید محمد عمادالاسلام شفتی بود و در 7 صفر 1365ق در تهران وفات کرده و در شهر مقدس قم مدفون شد.
فرزندان میرزا قوام الدین عبارتند از: 1- میرزامحمدمهدی رشتی؛ 2- شیخ محمدحسین رشتی.
میرزا محمد مهدی رشتی در 15 شعبان 1333ق در اصفهان متولد شد. حسین عمادزاده تولد وی را 1289ش می نویسد. وی تحصیلات قدیم و جدید را در این شهر انجام داده، دارای قدرت حافظه و حدّت ذهن و مردی حاضر جواب و دقیق بود. در سومین انجمن ادبی میرزا عباس خان شیدا شرکت می-کرد و سر دفتر اسناد رسمی بود. میرزا محمد مهدی رشتی داماد میرزا احمد مدرس خراسانی و از رفقای صمیمی سید مصلح الدین مهدوی بود.
عمادزاده در مورد وی می نویسد: «از محصلین جدی و پر استعداد بود. از نصفة پائین بدن عاجز بود؛ به طوری که باید با چوب زیر بغلی استمداد کند برای راه رفتن. تحصیلاتش تا دورة دوم ادبی می رفت. مطالعات کتب زبان و تواریخ خیلی می کرد. گاهگاهی شعر می سرود».
میرزا محمد مهدی رشتی در روز چهارشنبه29 ربیع الثانی1378ق وفات کرد و در تکیة گلزار مدفون شد.