آقا حسین فانی

آقا حسین فانی

شهرت :

دهدشتی ­نژاد-فانی
تاریخ وفات :
1347/05/14
مزار :
تکیه گلزار
زمینه فعالیت :
شاعر
حسین دهدشتی نژاد، ادیب شاعر، متخلص به «فانی» فرزند محمدرضا (معروف به صراف) 10 شهریور1273ش، در محلة صراف های اصفهان به دنیا آمد. وی صاحب تحصیلات قدیمه بود و به زبان فرانسه آشنایی داشت. متأسفانه از دوران تحصیل و اساتید او اطلاعی در دست نیست.
وی پس از طی تحصیلات و فراگیری علوم مختلف در اداره ثبت احوال مشغول به خدمت شد. حسین دهدشتی نژاد در فضای شعر و شاعری، فاقد استاد بود و اشعارش بیشتر در مدح ائمة اطهار و بخصوص علی، علیه السلام، بود. دیوان شعر وی که نزد فرزندش نگهداری می شود، هنوز به زیور طبع نرسیده است.
از هم دوره ای هایی که با او مجالست داشتند می توان به شاعر معاصر، جعفر نوابخش (نوا) اشاره کرد. دهدشتی نژاد به شغل تجارت مشغول بود و از دیگر فعالیتهای او می توان به رئیس راه آهن اندیمشک و کارمند ادارة آمار و ثبت احوال اشاره کرد.
حسین دهدشتی سرانجام در 10جمادی الثانی1388ق/ 14 مرداد 1347ش فوت و در تکیة گلزار به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
حسین دهدشتی نژاد، ادیب شاعر، متخلص به «فانی» فرزند محمدرضا (معروف به صراف) 10 شهریور1273ش، در محلة صراف های اصفهان به دنیا آمد. مادرش خانم آقا فرزند عالم فاضل سید محمدرضا سادات و از سادات سلسله خاتون آبادی بوده است. وی صاحب تحصیلات قدیمه بود و به زبان فرانسه آشنایی داشت. متأسفانه از دوران تحصیل و اساتید او اطلاعی در دست نیست.
وی پس از طی تحصیلات و فراگیری علوم مختلف در اداره ثبت احوال مشغول به خدمت شد. حسین دهدشتی نژاد در فضای شعر و شاعری، فاقد استاد بود و اشعارش بیشتر در مدح ائمة اطهار و بخصوص علی، علیه السلام، بود. دیوان شعر وی که نزد فرزندش نگهداری می شود، هنوز به زیور طبع نرسیده است. از اشعار اوست:
علی است حیدر کرار در مقابل دشمن
علی است حامی دین هر زمان به امر قادر یکتا
علی است فاتح جدی نه از برای ریاست
علی است آمر معروف از کلام حی توانا
از هم دوره ای هایی که با او مجالست داشتند می توان به شاعر معاصر، جعفر نوابخش (نوا) اشاره کرد. دهدشتی نژاد به شغل تجارت مشغول بود و از دیگر فعالیتهای او می توان به رئیس راه آهن اندیمشک و کارمند ادارة آمار و ثبت احوال اشاره کرد.
حسین دهدشتی سرانجام در 10جمادی الثانی1388ق/ 14 مرداد 1347ش فوت و در تکیة گلزار به خاک سپرده شد.