سید هادی فانی

سید هادی فانی

شهرت :

فانی
تاریخ وفات :
1357/12/01
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
از وعاظ اصفهان، فرزند حاج سید حسن فانى یزدى. وی در سال 1306 قمرى در اردکان یزد متولد شد. مدتى نزد پدرش درس خواند و سپس همراه او در زمان مظفرالدین شاه به اصفهان آمد. مدتى نیز به نجف اشرف رفت و به حضور ملا محمد کاظم خراسانى رسید. در اصفهان نزد شیخ حسن على نخودکی، مرتاض معروف درس خواند و با دختر شیخ محمد على تویسرکانى که از علما و مدرسین بود، ازدواج نمود و در محلة جویباره ساکن شد.
وی در اسفند ماه 1357ش/ ربیع الاول 1398ق در سن 92 سالگى وفات نمود و در کنار پدرش در تکیة ملک( گلستان شهدا) مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
از وعاظ اصفهان، فرزند حاج سید حسن فانى یزدى. وی در سال 1306 قمرى در اردکان یزد متولد شد. مدتى نزد پدرش درس خواند و سپس همراه او در زمان مظفرالدین شاه به اصفهان آمد. مدتى نیز به نجف اشرف رفت و به حضور ملا محمد کاظم خراسانى رسید. در اصفهان نزد شیخ حسن على نخودکی، مرتاض معروف درس خواند و با دختر شیخ محمد على تویسرکانى که از علما و مدرسین بود، ازدواج نمود و در محلة جویباره ساکن شد.
وی در اسفند ماه 1357ش/ ربیع الاول 1398ق در سن 92 سالگى وفات نمود و در کنار پدرش در تکیة ملک( گلستان شهدا) مدفون شد. فرزندش، سید محمد علامه فانى، از واعظان اصفهان بود که بیشتر تحصیلات خود را در نزد حاج آقا حسین خادمى گذرانده و از درس حاج آقا صدر کوپائى نیز استفاده می نمود.