میرزا عبدالوهاب کلانتر

میرزا عبدالوهاب کلانتر

شهرت :

میرزا عبدالوهاب کلانتر
تاریخ وفات :
1349/02/17
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
هنرمند
فرزند میرزا محمدعلی کلانتر. از میان فرزندان میرزا محمدعلی، عبدالوهاب، آقا رحیم و آقا سلیمان و چند خواهر از سوی مادر به شاهزاده تکش میرزای قاجاری می رسند.
آقا سلیمان از هنرمندان معاصر اصفهان و از شاگردان سید رحیم اصفهانی بود و در خوانندگی مهارت داشت و به سبک سید رحیم آوازه می خواند. او در موسیقی نیز اطلاعات کافی داشت. آقا سلیمان کلانتر در سال1348ش فوت و در آرامگاه خانوادگی در تکیة ملک مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا محمدعلی کلانتر. از میان فرزندان میرزا محمدعلی، عبدالوهاب، آقا رحیم و آقا سلیمان و چند خواهر از سوی مادر به شاهزاده تکش میرزای قاجاری می رسند.
آقا سلیمان از هنرمندان معاصر اصفهان و از شاگردان سید رحیم اصفهانی بود و در خوانندگی مهارت داشت و به سبک سید رحیم آوازه می خواند. او در موسیقی نیز اطلاعات کافی داشت. آقا سلیمان کلانتر در سال1348ش فوت و در آرامگاه خانوادگی در تکیة ملک مدفون گردید.