میرزا احمد ملک احمدی

میرزا احمد ملک احمدی

شهرت :

ملک احمدی
تاریخ وفات :
1344/03/12
مزار :
تکیه صاحب مکیال المکارم
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند حاج محمدباقر از علمای فاضل و عابد معاصر اصفهان بوده است. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. وی در روز چهارشنبه 2 صفر 1385ق/ 12 خراد 1344ش فوت و در تکیة سادات احمدآبادی مدفون شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند حاج محمدباقر از علمای فاضل و عابد معاصر اصفهان بوده است. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. وی در روز چهارشنبه 2 صفر 1385ق/ 12 خراد 1344ش فوت و در تکیة سادات احمدآبادی مدفون شد.