میرزا محمدعلی نحوی هرندی

میرزا محمدعلی نحوی هرندی

شهرت :

میرزا محمدعلی نحوی
تاریخ وفات :
21/12/1381
مزار :
تکیه گلزار
زمینه فعالیت :
عالم فاضل,خوشنویس
عالم فاضل، ادیب خطاط، فرزند ملا علی محمد، در سال 1306ق در اصفهان متولد شد و نزد میرزا عبدالعلی نحوی و شیخ محمدتقی نجفی تحصیل نمود و خود در مکتب خانه به تدریس پرداخت. وی امامت مسجد مروه از مساجد محله شهشهان را به عهده داشت. او علاوه بر علم و فضل و ادب، خطوط مختلف بخصوص نستعلیق را خوب می نگاشته است. سرانجام وی در 21 ذی الحجه 1381ق وفات نمود و در تکیه گلزار مدفون گردید.
مشروح زندگی نامه
عالم فاضل، ادیب خطاط، فرزند ملا علی محمد، در سال 1306ق در اصفهان متولد شد و نزد میرزا عبدالعلی نحوی و شیخ محمدتقی نجفی تحصیل نمود و خود در مکتب خانه به تدریس پرداخت. وی امامت مسجد مروه از مساجد محله شهشهان را به عهده داشت. او علاوه بر علم و فضل و ادب، خطوط مختلف بخصوص نستعلیق را خوب می نگاشته است. سرانجام وی در 21 ذی الحجه 1381ق وفات نمود و در تکیه گلزار مدفون گردید.