جهانگیرخان قشقایی

تکیه جهانگیرخان قشقایی

این تکیه همان تکیه سید محمد ترک است ( سید محمد آذربایجانی خوئی، متوفی 29 ربیع الاول 1266ق که مقبره او در اتاق مجاوره ورودی این تکیه بوده است) كه پس از فوت و دفن مرحوم میرزا جهانگیر خان قشقائی ( 13 رمضان 1328ق ) در صحن این تکیه، این محل به نام آن عالم بزرگوار، میرزا جهانگیرخان قشقائی، خوانده می شود. این تکیه در ورودی تخت پولاد در سمت شرقی خیابان فیض واقع است و سردر آن درست مقابل سردر تکیه حاج محمد جعفر آباده ای بوده است. مرحوم گزی که قبل از وفات جهانگیرخان از این تکیه بازدید نموده ... ادامه مطلب
در کتاب تذکرة القبور می نویسد: بالای تكيه مير سید محمد ترک عمارت مختصری است. قبر مرحوم آقا سید محمد ترک در آنجاست. مرحوم سید مصلح الدین مهدوی که در سال 1328ش از این محل بازدیده کرده، می نویسد: « در مدخل تکیه اتاقی است که قبلاً بقعه ای بوده است و در سالهای اخیر آن را خراب کرده و تجدید بنا نموده اند». همچنین مرحوم استاد همايی نیز در کتاب تاریخ اصفهان می نويسد: « تا قبل از فوت میرزا جهانگیر خان اینجا فقط بقعه و عمارتی مختصر بود متعلق به سید محمد ترک و باقی همه اراضی مخروبه....» و نيز بر اساس نقشه بودئن در کنار بقعه شهشهانی و در محل تکیه میرزا جهانگیرخان، آثار سر در و هشتی ورودی نشان می دهد که در آنجا بناهای بیشتری بوده که اکثر آنها تخریب شده است. لذا این تکیه نیز در زمان خود آباد و معمور و دارای سر در، هشتی، بقعه، صحن، آب انبار و سایر فضاها بوده است که تخریب شده است. سنگ مزار میرزا جهانگیرخان نیز در میان صحن روی سکويی به ارتفاع تقریبی نيم متر قرارداشته است و تا این اواخر فاقد هر گونه بنای بقعه ای بوده است. بقعه جدید در عرض دو دهه گذشته ساخته شده است که از نظر معماری فاقد هرگونه سنخیتی با شخصیت عالم و شاعر و هنر شناس بزرگوار، میرزا جهانگیر خان قشقایی است. بقعه مرحوم محمد کاظم واله، ظرافت طبع و روح لطیف صاحب قبر را در نظر ما جلوه گر می سازد، زيرا گنبد و بقعه را روی ستونهای ظریف سنگی در حالت بی وزنی می بینیم و در مقابل، بنای بقعه میرزا جهانگیرخان چنان سنگین و حجیم به نظر می رسد که در حقیقت به جای پرواز ملکوتی و لطافت روح آن عالم بزرگوار، در محل خود زمین گیر شده به نظر می رسد! بدين جهت پیشنهاد می گردد با در نظر گرفتن شأن و مقام و شخصیت والای بزرگوارانی، همچون میرزا جهانگیر خان، طرح معماری این نوع بناهای به یادماندنی توسط مهندسان معمار صاحب صلاحیت تهیه و ضمن بازیابی باقیمانده طرح فضاهای اصلی تکیه به مورد اجرا گذاشته شود. از ديگر مدفونين اين تكيه : سيد محمد جواد مسائلي فقيه و عالم فاضل متوفي 1340ق سيد محمد نجم اصفهاني عالم و مفسر قرآن متوفي 1347ق نورالله نور شرق اديب فاضل و روزنامه نگار متوفي 1331ق سيد محمد گلستانه استاد و هنرمند خوشنويس متوفي 1351ق