آرامگاه عطاءالملک دهش

تکیه آرامگاه عطاءالملک دهش

از تکایای خصوصی در شمال غربی تخت فولاد، که قسمتی از باغ و زمین بزرگی بوده، که متعلق به فضل الله خان عطاالملک دهش بود. در این قسمت تعدادی از قبور خاندان دهش قرار داشت. در سال 1374ش به همت مجموعه فرهنگی تخت فولاد، این مکان مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت و ساختمان مجموعه فرهنگی تخت فولاد ایجاد شد. بر مزار مرحوم دهش یک گنبد بزرگ و چند گنبد عرقچین بر روی ستون ها ساخته شد و سنگ یادبود مزار وی نصب گردید. ادامه مطلب