سادات رضوی

تکیه سادات رضوی

مقبره سادات رضوی در کوچه لسان الارض و بعد از تکیه علامه ابوالمعالی کلباسی، مقبره چند تن از سادات بزرگوار از دوره قاجاریه از سادات رضوی خوانساری قرار داشته و چند سال قبل با تصرف قسمتهایی از این مقابر، آثار مزار این بزرگواران از بین رفت. در حال حاضر سنگ یادبودی جهت سه تن از علمای این خاندان و یادبود مزار آخوند ملا رضا خوانساری در همان محل توسط مجموعه فرهنگی تخت فولاد نصب شده است. ادامه مطلب