حجت نجفی

تکیه حجت نجفی

از تکایای جدید الاحداث است که در فاصله بین تکیة بابارکن الدین و تکیة مادرشاهزاده در زمینی معادل 1100متر ساخته شده است. این تکیه شامل صحن و در ورودی در جبهة شرقی و چند اطاق و وضوخانه و آبریزگاه در اطراف صحن و یک بقعة بزرگ نو ساز در جبهه غربی صحن است که به شیوة معماری سنتی بر روی قبر حاج شیخ مرتضی نجفی عمادالاسلام معروف به حجت نجفی متوفی1386ق، در سال 1345ش احداث گردیده است. مساحت زیربنای این بقعه در حدود 300 متر مربع است که با مصالح بتن¬آرمه و آجر و ملات ماسه سیمان ساخته شده و شامل یک ای ... ادامه مطلب
ان وسیع و رفیع در جبهه شرقی بقعه و رو به صحن است. همچنین گنبدخانه¬ای بزرگ با گنبدی آجری روی آن احداث گردیده است. نمای شرقی بقعه و ایوان شرقی بوسیله کاشی خشت هفت رنگ تزیین گردیده و کلاً از نظر نازک کاری و تزئینات نیمه کاره و ناتمام به نظر می رسد.