شیخ محمد باقر صدیقین

شیخ محمد باقر صدیقین

شهرت :

آیت الله محمدباقرصدیقین
تاریخ وفات :
1372/08/29
مزار :
تکیه کازرونی
زمینه فعالیت :
عارف,عالم فاضل
شیخ محمدباقر صدیقین :
مشروح زندگی نامه
شیخ محمدباقر صدیقین :

گرفتن عیدی در حرم

حجة الاسلام والمسلمین سیّد مجتبی بحرینی از طرف حاج شیخ حبیب کاظمی و او از قول عارف سالک مرحوم شیخ محمّدباقر صدیقین نقل می¬کند که روز 13 رجبی در کاظمین در حرم مطهر حضرت کاظم (ع) نماز می¬خواندم و تقاضای عیدی کردم، همین که سرم را از سجده برداشتم مهر به پیشانیم چسبید، دیدم زیر آن یک مقدار کمی پول است. همان روز به نجف آمدم و در حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) همین مسئات را نمودم، یک مرتبه دیدم کسی از میان جمعیت آمد و دستم را گرفت و چیزی میان دستم گذارد، از قبول ابا کردم، گفت: باید قبول کنید، مال شماست

شفای چشم

حجة الاسلام والمسلمین سیّد مجتبی بحرینی از طرف حاج شیخ حبیب کاظمی نقل می کند: عالم عارف سالک مرحوم شیخ محمّدباقر صدیقین می گفت: یک وقتی کربلا مشرف بودم و در حسینیه اصفهانی ها سکونت داشتم، رگی در سرم بود که به شدت درد می کرد و از چشمم آب می آمد. مرد عوامی آنجا بود پرسید شما چه مرضی دارید؟ جریان را گفتم. گفت: این جا کربلاست، این جا و این حرف ها؟! دستش را برد زیر زیلوی حجره و از همان گچ ها و خاک های اتاق برداشت و مالید به سر و چشم من، خوب شد و تا به حال اثری از آن درد سر و چشم پیدا نشده است