سید محمد بندگان ابطحی

سید محمد بندگان ابطحی

شهرت :

سید محمد بندگان ابطحی
تاریخ وفات :
1/01/1398
مزار :
تکیه امام جمعه
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

    عالم فاضل متقی، فرزند عالم جلیل­القدر  آیت­الله سید محمد علی اصفهانی (معروف به مجتهد سدهی) در سال 1330ق به دنیا آمد.

تحصیلاتش را در اصفهان انجام داد و از شاگردان آیت الله حاج آقا حسین خادمی و اصحاب استفتاء آیت­الله بهبهانی و نماینده ایشان در اصفهان بود. وی در مسجد باب­الرحمه­( دروازه دولت)­سه نوبت اقامه جماعت می­نمود و از علمای مختلف، از جمله آیت­الله بهبهانی اجازه دریافت نموده بود. وی در سن 68 سالگی دچار بیماری شد و در تاریخ 1398ق درگذشت و در تکیه امام جمعه به خاک سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

    عالم فاضل متقی، فرزند عالم جلیل­القدر  آیت­الله سید محمد علی اصفهانی (معروف به مجتهد سدهی) در سال 1330ق به دنیا آمد.

تحصیلاتش را در اصفهان انجام داد و از شاگردان آیت الله حاج آقا حسین خادمی و اصحاب استفتاء آیت­الله بهبهانی و نماینده ایشان در اصفهان بود. وی در مسجد باب­الرحمه­( دروازه دولت)­سه نوبت اقامه جماعت می­نمود و از علمای مختلف، از جمله آیت­الله بهبهانی اجازه دریافت نموده بود. وی در سن 68 سالگی دچار بیماری شد و در تاریخ 1398ق درگذشت و در تکیه امام جمعه به خاک سپرده شد.