میرزا محمد علی ابن یمین

میرزا محمد علی ابن یمین

شهرت :

میرزا محمد علی ابن یمین
تاریخ وفات :
22/11/1389
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
خطیب و واعظ

واعظ صالح، میرزا محمد علی ابن یمین معروف به میرزا محمد علی روضه­خوان فرزند ملا ابراهیم، در محله چهارسوق، در خانواده ای مذهبی متولد گردید. از تحصیلات و اساتید وی اطلاعی در دست نیست. جز آنکه مراحل مقدماتی حوزه را گذرانده و از جانب آیت­الله سید محسن حکیم اجازه وکالت و نمایندگی داشت.

از خصوصیات اخلاقی بر جسته وی رسیدگی به وضع فقرای محل و رجوع  افراد مختلف به ایشان جهت برآوردن حوائج و دعای خیر برای رفع مشکلات آنان بود. در زمینه سیاسی نیز وی از هواخواهان نهضت امام خمینی(ره) بوده که در سال 1349ش توسط ساواک دستگیر گردید.

وی پس از نود و شش سال زندگی در 22 ذی­العقده 1389ق در­گذشت و در تکیه فاضل هندی  تخت فولاد به خاک سپرده شد


مشروح زندگی نامه

واعظ صالح، میرزا محمد علی ابن یمین معروف به میرزا محمد علی روضه­خوان فرزند ملا ابراهیم، در محله چهارسوق، در خانواده ای مذهبی متولد گردید. از تحصیلات و اساتید وی اطلاعی در دست نیست. جز آنکه مراحل مقدماتی حوزه را گذرانده و از جانب آیت­الله سید محسن حکیم اجازه وکالت و نمایندگی داشت.

از خصوصیات اخلاقی بر جسته وی رسیدگی به وضع فقرای محل و رجوع  افراد مختلف به ایشان جهت برآوردن حوائج و دعای خیر برای رفع مشکلات آنان بود. در زمینه سیاسی نیز وی از هواخواهان نهضت امام خمینی(ره) بوده که در سال 1349ش توسط ساواک دستگیر گردید.

وی پس از نود و شش سال زندگی در 22 ذی­العقده 1389ق در­گذشت و در تکیه فاضل هندی  تخت فولاد به خاک سپرده شد