شیخ محمد جواد مجتهد حسین ابادی

شیخ محمد جواد مجتهد حسین ابادی

شهرت :

مجتهد حسین ابادی
تاریخ وفات :
1/01/1312
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
عالم فقیه