میرزا احمد خوانساری

میرزا احمد خوانساری

شهرت :

میرزا منظور
تاریخ وفات :
1/01/1323
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
شاعر,ادیب

عالم فاضل و ادیب شاعر واعظ، معروف به «میرزا منظور»، فرزند ملا محمدرضا. در خوانسار متولد شد و علوم دینی را در اصفهان نزدشیخ محمدباقر نجفی تحصیل کرد. سپس به ارشاد و تدوین کتب در اخبار و حدیث اهل بیت پرداخت.از حدود بیست تألیف وی می­توان به «زبدة المصائب»، «تبصرة الراثین» اشاره کرد. در شعر «منظور» تخلص می­نموده، از اشعار اوست:

منکر حسن خدا تو گویی کور است               زان که از پرتو روی تو جهان پر نور است

هستی دوست، خودش شاهد بر هستی اوست  مهر و امهر دلیل و مثلی مشهور است.

وی در سال 1323ق وفات یافته، گفته می­شود وی در سرداب تکیه مدفون گردید


مشروح زندگی نامه

عالم فاضل و ادیب شاعر واعظ، معروف به «میرزا منظور»، فرزند ملا محمدرضا. در خوانسار متولد شد و علوم دینی را در اصفهان نزدشیخ محمدباقر نجفی تحصیل کرد. سپس به ارشاد و تدوین کتب در اخبار و حدیث اهل بیت پرداخت.از حدود بیست تألیف وی می­توان به «زبدة المصائب»، «تبصرة الراثین» اشاره کرد. در شعر «منظور» تخلص می­نموده، از اشعار اوست:

منکر حسن خدا تو گویی کور است               زان که از پرتو روی تو جهان پر نور است

هستی دوست، خودش شاهد بر هستی اوست  مهر و امهر دلیل و مثلی مشهور است.

وی در سال 1323ق وفات یافته، گفته می­شود وی در سرداب تکیه مدفون گردید