ملا محمد صالح مازندرانی جوباره ای

ملا محمد صالح مازندرانی جوباره ای

شهرت :

ملا محمد صالح مازندرانی جوباره ای
تاریخ وفات :
1/01/1285
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
عالم فقیه,محقق

فرزند ملامحمدحسن بن ملا عبدالفتاح بن ملامحمدرضا بن محمد بن عبدالفتاح تنکابنی، عالم فاضل و فقیه محقق، معروف به صالح المؤمنین، در اصفهان و عتبات عالیات تحصیل علوم نموده، از اساتیدش شریف¬العلمای مازندرانی و شیخ موسی کاشف¬الغطااست. از آثارش«کواشف¬الحجب عن مشکلات الکتب» و «العشرة الکاملة» است. وی در مسجد شیره¬پزها نزدیک مسجد جامع، به اقامه جماعت و خدمات اجتماعی مشغول بود و در اول محرم 1285 وفات یافت


مشروح زندگی نامه

فرزند ملامحمدحسن بن ملا عبدالفتاح بن ملامحمدرضا بن محمد بن عبدالفتاح تنکابنی، عالم فاضل و فقیه محقق، معروف به صالح المؤمنین، در اصفهان و عتبات عالیات تحصیل علوم نموده، از اساتیدش شریف¬العلمای مازندرانی و شیخ موسی کاشف¬الغطااست. از آثارش«کواشف¬الحجب عن مشکلات الکتب» و «العشرة الکاملة» است. وی در مسجد شیره¬پزها نزدیک مسجد جامع، به اقامه جماعت و خدمات اجتماعی مشغول بود و در اول محرم 1285 وفات یافت