اقا محمد نوری

اقا محمد نوری

شهرت :

نوری
تاریخ وفات :
1/01/1373
مزار :
تکیه کازرونی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل,خطیب و واعظ

فرزند میرزا عبدالکریم بن حاج ملا محمدعلی نوری مازندرانی از سلسلة نورى‏ هاى اصفهان بود که درحدود سال 1295ق دیده به جهان گشود.

حاج میرزا عبدالکریم سومین فرزند حاج ملا محمدعلى نورى بوده، به نوشتة استاد جلال‏ الدین­ همایى، «وى اگرچه از علوم اکتسابى چندان بهره‏اى نداشته؛ اما در حسن خط هنرمند بوده و در سفر به کربلاى معلی­ فوت و همان جا مدفون شده است».

آقا محمد از آنجا که خانوادة اصیل و ریشه‏دار علمى داشت، از همان اوان نوجوانى به شناخت و آموختن علوم متداول زمان از جمله دانش‏هاى رایج در حوزة علمیه روى آورد. در ادبیات از حضور آقا سید محمود کلیشادى معروف به «سید مغنى‏گوى» بهره برد. از دیگر استادان آقا محمد نورى آقا شیخ احمد بیدآبادى بوده است. میرزا محمد نورى از استادان نامور دیگر حوزة اصفهان در فقه و فلسفه مانند آقا سید محمدباقر دُرچه‏ اى و آخوند ملا محمد کاشانى استفاده نمود.

جلال­ الدین همایى مى ‏نویسد: «آقا محمد نزد اساتید ادب و فقه و اصول اصفهان به حد کافى تحصیل کرده و از نعمت قوى حافظه برخوردار بوده است».

پس از طى این مراحل و مراتب علمى و با توجه به استعدادى که در وعظ و خطابه داشت، از طریق منبر به ارشاد و هدایت مردم پرداخت و از آنجا که مردى وارسته و شایسته و مؤدب به آداب و متخلق به اخلاق بود، بیانات او تأثیرگذار بود و به همین جهت و به نوشتة سید مصلح‏ الدین­ مهدوى: «الحق واعظى متعظ بود».  

سرانجام در 15 محرم 1373ق حدود 80 سالگى وفات یافت و در یکى از حجرات ضلع جنوبى تکیة کازرونى به خاک سپرده شد.

قبر آقا محمد نورى با کاشى پوشیده شده بود که به همت مجموعه فرهنگی تخت فولاد سنگ مزاری برای وی نصب شده است.


مشروح زندگی نامه

فرزند میرزا عبدالکریم بن حاج ملا محمدعلی نوری مازندرانی از سلسلة نورى‏ هاى اصفهان بود که درحدود سال 1295ق دیده به جهان گشود.

حاج میرزا عبدالکریم سومین فرزند حاج ملا محمدعلى نورى بوده، به نوشتة استاد جلال‏ الدین­ همایى، «وى اگرچه از علوم اکتسابى چندان بهره‏اى نداشته؛ اما در حسن خط هنرمند بوده و در سفر به کربلاى معلی­ فوت و همان جا مدفون شده است».

آقا محمد از آنجا که خانوادة اصیل و ریشه‏دار علمى داشت، از همان اوان نوجوانى به شناخت و آموختن علوم متداول زمان از جمله دانش‏هاى رایج در حوزة علمیه روى آورد. در ادبیات از حضور آقا سید محمود کلیشادى معروف به «سید مغنى‏گوى» بهره برد. از دیگر استادان آقا محمد نورى آقا شیخ احمد بیدآبادى بوده است. میرزا محمد نورى از استادان نامور دیگر حوزة اصفهان در فقه و فلسفه مانند آقا سید محمدباقر دُرچه‏ اى و آخوند ملا محمد کاشانى استفاده نمود.

جلال­ الدین همایى مى ‏نویسد: «آقا محمد نزد اساتید ادب و فقه و اصول اصفهان به حد کافى تحصیل کرده و از نعمت قوى حافظه برخوردار بوده است».

پس از طى این مراحل و مراتب علمى و با توجه به استعدادى که در وعظ و خطابه داشت، از طریق منبر به ارشاد و هدایت مردم پرداخت و از آنجا که مردى وارسته و شایسته و مؤدب به آداب و متخلق به اخلاق بود، بیانات او تأثیرگذار بود و به همین جهت و به نوشتة سید مصلح‏ الدین­ مهدوى: «الحق واعظى متعظ بود».  

سرانجام در 15 محرم 1373ق حدود 80 سالگى وفات یافت و در یکى از حجرات ضلع جنوبى تکیة کازرونى به خاک سپرده شد.

قبر آقا محمد نورى با کاشى پوشیده شده بود که به همت مجموعه فرهنگی تخت فولاد سنگ مزاری برای وی نصب شده است.