محمد تقی آقایی

محمد تقی آقایی

شهرت :

آقایی
تاریخ وفات :
1356/01/01
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
شکسته بند
محمد تقی، فرزند رضا، به سال 1284ش در محله چهارسوق مقصود اصفهان به دنیا آمد. وی از شکسته بندهای سنتی بود.
مرحوم آقایی از پیر غلامان سرور شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و پیش کسوت و طوق دار یکی از قدیمترین هیأتهای مذهبی اصفهان بود. از ویژگیهای او، صفا و ارادتش به روحانیت، بویژه مرحوم آیت الله ارباب بود و همچنین نشست و برخاست با شعرای بزرگ، همچون صغیر اصفهانی داشت.
وی در طول حیات 72 ساله خود در شکسته بندی بسیار دارای تبحر و تجربه شده بود و این کار را رایگان برای مردم انجام می داد.
او در سال 1356ش فوت کرد و در تکیه خواجویی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
محمد تقی، فرزند رضا، به سال 1284ش در محله چهارسوق مقصود اصفهان به دنیا آمد. وی از شکسته بندهای سنتی بود.
مرحوم آقایی از پیر غلامان سرور شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و پیش کسوت و طوق دار یکی از قدیمترین هیأتهای مذهبی اصفهان بود. از ویژگیهای او، صفا و ارادتش به روحانیت، بویژه مرحوم آیت الله ارباب بود و همچنین نشست و برخاست با شعرای بزرگ، همچون صغیر اصفهانی داشت.
وی در طول حیات 72 ساله خود در شکسته بندی بسیار دارای تبحر و تجربه شده بود و این کار را رایگان برای مردم انجام می داد.
او در سال 1356ش فوت کرد و در تکیه خواجویی به خاک سپرده شد.