سید محمدرضا آل طه

سید محمدرضا آل طه

شهرت :

آل طه
تاریخ وفات :
1/02/1372
مزار :
تکیه زرگرها
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فاضل دانشمند، فرزند آیت الله سید اسدالله دادخواه بهشتی بود و در محلۀ چهارسوق اصفهان چشم به دنیا گشود.
ادبیات عرب را نزد میرزا ابوالقاسم زفره ای گذراند و به فراگیری علوم دینی مشغول7 شد. وی مردی فاضل و دانشمند بود و از علومی چون فلسفه، ریاضیات، فیزیک، نجوم و ادبیات آگاهی کامل داشت.
وی به زبانهای فرانسه، انگلیسی، روسی و عربی نیز آشنا بود؛ به گونه ا ی که قرآن را به زبان فرانسه ترجمه می کرد.
بیشتر فامیل، دروس ریاضیات و فیزیک را از آل طه می آموختند.
خواهر زادۀ وی، ابراهیم کوهستانی می گوید: من رشته فیزیک را از دائی خود، مرحوم آل طه فرا گرفتم.
آل طه برای فرا گیری علوم و فنون مدتی را در شهر بغداد گذرانده بود و با این انگیزه سفری هم به تهران داشته است.
وی مدتی معاون کل بانک ملی اصفهان بود و در سالهای بعد مشغول به کار قضاوت گردید و اولین قاضی در شهر فلاورجان بود که مدتها در این شهر مشغول به خدمت بود و با صداقت و ایمان و پشتکار انجام وظیفه می نمود.
آل طه چندین کتاب به فارسی ترجمه کرده، اما هنوز به چاپ نرسیده است.
وی در سن 40 سالگی در ماه صفر سال 1372ق به رحمت ایزدی پیوست و پیکرش در تکیۀ زرگرها، جنب پدرش به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فاضل دانشمند، فرزند آیت الله سید اسدالله دادخواه بهشتی بود و در محلۀ چهارسوق اصفهان چشم به دنیا گشود.
پدرش، مرحوم سید اسدالله دادخواه، از علما و فضلای قرن چهاردهم است.
ادبیات عرب را نزد میرزا ابوالقاسم زفره ای گذراند و به فراگیری علوم دینی مشغول شد. وی مردی فاضل و دانشمند بود و از علومی چون فلسفه، ریاضیات، فیزیک، نجوم و ادبیات آگاهی کامل داشت.
وی به زبانهای فرانسه، انگلیسی، روسی و عربی نیز آشنا بود؛ به گونه ا ی که قرآن را به زبان فرانسه ترجمه می کرد.
بیشتر فامیل، دروس ریاضیات و فیزیک را از آل طه می آموختند.
خواهر زادۀ وی، ابراهیم کوهستانی می گوید: من رشته فیزیک را از دائی خود، مرحوم آل طه فرا گرفتم.
آل طه برای فرا گیری علوم و فنون مدتی را در شهر بغداد گذرانده بود و با این انگیزه سفری هم به تهران داشته است.
وی مدتی معاون کل بانک ملی اصفهان بود و در سالهای بعد مشغول به کار قضاوت گردید و اولین قاضی در شهر فلاورجان بود که مدتها در این شهر مشغول به خدمت بود و با صداقت و ایمان و پشتکار انجام وظیفه می نمود.
آل طه چندین کتاب به فارسی ترجمه کرده، اما هنوز به چاپ نرسیده است.
وی در سن 40 سالگی در ماه صفر سال 1372ق به رحمت ایزدی پیوست و پیکرش در تکیۀ زرگرها، جنب پدرش به خاک سپرده شد.