حیدرعلی ابریشمکار اصفهانی

حیدرعلی ابریشمکار اصفهانی

شهرت :

ابریشمکار اصفهانی
تاریخ وفات :
1341/10/01
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
هنرمند
استادکار متبحر رنگرزی الیاف که کار صباغی را در نوجوانی در میان خانواده آموخته بود. بدلیل مهارتش علاوه بر کرباس و الیاف پشمی، با تهیه پیله ابریشم و مراحل پخت و قلیا گذاری و تابیدن و مخلوط کردن رنگها به رنگرزی ابریشم می پرداخت. او با دختر میرزا محمدحسین مذهب (مرحمت خانم م1353ش) ازدواج نمود. همسرش به تذهیب وخطاطی آشنا بود و لذا در خانواده ابریشمکار علاوه بر رنگرزی، هنر قالیبافی، تذهیب و خوشنویسی تا حدودی انجام می شد. ابریشمکار در دیماه 1341ش در گذشت و در صحن تکیه ابوالمعالی کلباسی مدفون گشت.
مشروح زندگی نامه
استادکار متبحر رنگرزی الیاف که کار صباغی را در نوجوانی در میان خانواده آموخته بود. بدلیل مهارتش علاوه بر کرباس و الیاف پشمی، با تهیه پیله ابریشم و مراحل پخت و قلیا گذاری و تابیدن و مخلوط کردن رنگها به رنگرزی ابریشم می پرداخت. محل کار وی در سرای چیت سازهای بازار بود. او با دختر میرزا محمدحسین مذهب (مرحمت خانم م1353ش) ازدواج نمود. همسرش به تذهیب وخطاطی آشنا بود و لذا در خانواده ابریشمکار علاوه بر رنگرزی، هنر قالیبافی، تذهیب و خوشنویسی تا حدودی انجام می شد. ابریشمکار در دیماه 1341ش در گذشت و در صحن تکیه ابوالمعالی کلباسی مدفون گشت. فرزندش حسین نیز در رنگرزی سالیانی کار می کرد و فرزند دیگرش علی ابریشمکار خوشنویس و کتیبه نگار معاصر است که همائی در «تاریخ اصفهان» به عنوان خطاط تابلو (از جمله تابلو نقاشی بهادری) در سالهای 1325ش از او نام می برد وی از شاگردان میرزا عبدالجواد خطیب، همچنین میرزا اسدالله رجالی و عباس خان شیدا بوده است. وی از سال 1332 به تهران مهاجرت نموده چندی از علی اکبر کاوه بهره برده و همچنان به کار خوشنویسی ادامه می داد. از آثار کتیبه نگاری وی در تخت فولاد اصفهان لوح قبر پدر و مادر و نیای مادری (آقا محمدحسین مذهب) و فاطمه تذهیبی دختر میرزا ابوالقاسم خوشنویس (قدسی) به خط زیبای نستعلیق و نیز خطوط کتیبه زینبیه و مسجد عباس آباد و در تهران کتیبه مسجد جامع نارمک و مسجد شفا می باشد. علی ابریشمکار در سال1382ش در تهران درگذشت.