حسن اژه ای

حسن اژه ای

شهرت :

حسن اژه ای
تاریخ وفات :
18/10/1389
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند عالم ربانی میرزا ابراهیم اژه ای و نواده آخوند ملا عبدالله است. این روحانی جلیل القدر صبحها در مسجد علی و ظهر و عصر در مسجد نمکی واقع در کوچه نمکی، در نزدیکی میدان قدیم اصفهان، به اقامه جماعت می پرداخت و در هیجدهم شوال 1389ق دار فانی را وداع گفت و در محدوده سایر بستگان خود در تکیه خواجویی به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند عالم ربانی میرزا ابراهیم اژه ای و نواده آخوند ملا عبدالله است. این روحانی جلیل القدر صبحها در مسجد علی و ظهر و عصر در مسجد نمکی واقع در کوچه نمکی، در نزدیکی میدان قدیم اصفهان، به اقامه جماعت می پرداخت و در هیجدهم شوال 1389ق دار فانی را وداع گفت و در محدوده سایر بستگان خود در تکیه خواجویی به خاک سپرده شد.