محمدحسن اصطهباناتی

محمدحسن اصطهباناتی

شهرت :

اصطهباناتی
تاریخ وفات :
1/10/1336
مزار :
تکیه ملک
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

 

محمدحسن اصطهباناتی

عالم فاضل كامل، آقاشیخ محمدحسن مدرس شیرازی اصطهباناتی، فرزند علامه ملامحمد، در اصفهان نزد آخوند كاشی و حاج شیخ محمدباقر نجفی تحصیل نمود و به مقامات عالی علم و فضل نائل شد. وی مدتی به ریاضات شاقّه می پرداخته كه آخوند كاشی او را از این عمل نهی می نمود است.

استاد جلال الدین همایی در مورد وی می نویسد: مرحوم شیخ حسن قاضی عسكر، از شاگردان خاص شیخ حسن شیرازی، تلمیذ مورد توجه آخوند ملامحمد كاشانی بود كه كار ریاضتش به جنون كشید و من شیخ حسن را در حال جنون زیارت كردم؛ حالی داشت.

وی در اصفهان مجلس درس و بحث داشته است و جمعی از فضلا و دانشوران خدمت او حاضر می شده اند كه از آن جمله اند: حاج شیخ محمدعلی كرمانی، شیخ محمدحسن داورپناه (قاضی عسكر)، شیخ محمدحسن اسفروینی قزوینی، ابوالفتح دهقان سامانی و حسن وحید دستگردی.

   وی سرانجام در شوال 1336ق وفات یافت و در تكیه ملك (گلستان شهدا) نزدیك قبر استادش به خاك سپرده شد.

    

 


مشروح زندگی نامه

 

محمدحسن اصطهباناتی

عالم فاضل كامل، آقاشیخ محمدحسن مدرس شیرازی اصطهباناتی، فرزند علامه ملامحمد، در اصفهان نزد آخوند كاشی و حاج شیخ محمدباقر نجفی تحصیل نمود و به مقامات عالی علم و فضل نائل شد. وی مدتی به ریاضات شاقّه می پرداخته كه آخوند كاشی او را از این عمل نهی می نمود است.

استاد جلال الدین همایی در مورد وی می نویسد: مرحوم شیخ حسن قاضی عسكر، از شاگردان خاص شیخ حسن شیرازی، تلمیذ مورد توجه آخوند ملامحمد كاشانی بود كه كار ریاضتش به جنون كشید و من شیخ حسن را در حال جنون زیارت كردم؛ حالی داشت.

وی در اصفهان مجلس درس و بحث داشته است و جمعی از فضلا و دانشوران خدمت او حاضر می شده اند كه از آن جمله اند: حاج شیخ محمدعلی كرمانی، شیخ محمدحسن داورپناه (قاضی عسكر)، شیخ محمدحسن اسفروینی قزوینی، ابوالفتح دهقان سامانی و حسن وحید دستگردی.

   وی سرانجام در شوال 1336ق وفات یافت و در تكیه ملك (گلستان شهدا) نزدیك قبر استادش به خاك سپرده شد.