سید مصطفی المدرس

سید مصطفی المدرس

شهرت :

المدرس
تاریخ وفات :
15/11/1403
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل، فرزند آیت الله سید عبدالحسین سیدالعراقین در سال 1322ق در نجف اشرف متولّد شد. در سنّ پنج سالگى همراه پدر بزرگوارش به اصفهان آمد. پس از تحصیل مقدّمات، به فراگیرى فقه و اصول پرداخت و از درس اساتیدى، چون حضرات آیات: سیّد محمّد نجف آبادى، علّامه شیخ محمّد رضا نجفى و علّامه میر محمّد صادق خاتون آبادى بهره برد. وى چند سالى نیز در نجف اشرف از دروس علماى آن جا، از جمله آیت الله العظمى آقا ضیاءالدین عراقى استفاده نمود.
وى عالمى خلیق و مهربان بود. در مسجد صدر پاقلعه امامت مى نمود و تولیت شرعى مدرسه چهار باغ با او بود.
او در غرّه ذى قعده 1403ق وفات یافت و در داخل بقعه پدر در تکیه سیدالعراقین مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل، فرزند آیت الله سید عبدالحسین سیدالعراقین در سال 1322ق در نجف اشرف متولّد شد. در سنّ پنج سالگى همراه پدر بزرگوارش به اصفهان آمد. پس از تحصیل مقدّمات، به فراگیرى فقه و اصول پرداخت و از درس اساتیدى، چون حضرات آیات: سیّد محمّد نجف آبادى، علّامه شیخ محمّد رضا نجفى و علّامه میر محمّد صادق خاتون آبادى بهره برد. وى چند سالى نیز در نجف اشرف از دروس علماى آن جا، از جمله آیت الله العظمى آقا ضیاءالدین عراقى استفاده نمود.
وى عالمى خلیق و مهربان بود. در مسجد صدر پاقلعه امامت مى نمود و تولیت شرعى مدرسه چهار باغ با او بود.
او در غرّه ذى قعده 1403ق وفات یافت و در داخل بقعه پدر در تکیه سیدالعراقین مدفون شد. مرحوم سیّد مجتبى کیوان در وفات او چنین سروده است:
چو نوبت سفر مصطفى المدرّس شد/فروغ علم و فضیلت برون ز مجلس شد
به کوى دوست چو بربست رخت «کیوان» گفت:/«قرین بحق وطن مصطفى المدرّس شد»