رضا الیکی

رضا الیکی

شهرت :

الیکی
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه فیض
زمینه فعالیت :
معمار
فرزند استاد عبدالغفار الیکی، از معماران سنتی اصفهان به سال 1280ش در شهر گز و برخوار به دنیا آمد. وی در خانواده ای رشد یافت که هنر معماری در آن به صورت موروثی دنبال می شد. استاد رضا در دوران کودکی، همراه خانواده به اصفهان آمد و در محله دردشت ساکن شد.
استاد رضا ابتدا معماری را نزد پدرش آموخت و از جمله فعالیت های اولیه وی می توان به : ساخت مدارسی از جمله: دبیرستان سعدی و هنرستان هنرهای زیبا اشاره کرد. وی در طول خدمت و همکاری خود با سازمان میراث فرهنگی در زمینه مرمت آثار تاریخی نقش مهمی ایفا کرد. استاد همچنین در طول خدمت پربار و ارزشمند خود با مهندسین فرانسوی از جمله آندره گدار، گلدیری و میرجانو ایتالیایی و همچنین آیت الله زاده شیرازی همکاری نزدیک داشت.
از جمله شاگردان وی حسین، غفار و بهرام الیکی، سیف الله کاکا و علیرضا عرفانی را می توان اشاره کرد.
وی سرانجام در 4 تیر 1361ش در حین اقامه نماز عصر فوت و در تکیة فیض مدفون شد. بر سنگ مزارش اشعاری در معرفی و مرثیة فوت وی آورده شده است.

مشروح زندگی نامه
فرزند استاد عبدالغفار الیکی، از معماران سنتی اصفهان به سال 1280ش در شهر گز و برخوار به دنیا آمد. وی در خانواده ای رشد یافت که هنر معماری در آن به صورت موروثی دنبال می شد. استاد رضا در دوران کودکی، همراه خانواده به اصفهان آمد و در محله دردشت ساکن شد.
پدرش استاد عبدالغفار یکی از معماران بنامی بود که نزد اساتیدی همچون علی بدیع الصنایع، فن و رموز معماری را آموخت. مسجدی در شهر گز بنام(مسجد الیک)، غسالخانه تخت فولاد، همچنین مرمت منارسین از جمله خدمات مهم او به شمار می آید. استاد عبدالغفار پس از مرگ در تخت فولاد تکیه خواجویی مدفون شد.
استاد رضا ابتدا معماری را نزد پدرش آموخت و از جمله فعالیت های اولیه وی می توان به : ساخت مدارسی از جمله: دبیرستان سعدی و هنرستان هنرهای زیبا اشاره کرد. وی در طول خدمت و همکاری خود با سازمان میراث فرهنگی در زمینه مرمت آثار تاریخی نقش مهمی ایفا کرد که از آن جمله: نماسازی اطراف میدان نقش جهان؛مرمت و استحکام بخشی گنبد و مناره های مسجد جامع عباسی؛ مرمت منار مسجد علی ومنارجنبان؛ مرمت کلیه پل های اصفهان از جمله(شهرستان- مارنان- خواجو و سی و سه پل)را می توان اشاره کرد. وی وظیفه خود را به نحو احسن انجام می داد و مورد تشویق مسئولین وقت قرار می گرفت؛ از دیگر کارهای وی مرمت گنبد بابارکن الدین؛ مرمت گنبد چهارسو شاه-چهارسو آجری و سقف های بازارهای اطراف میدان نقش جهان؛ مرمت مدرسه ملا عبدالله؛ مرمت مقبره علامه مجلسی؛ مرمت مسجد جامع عتیق و پوشش طاق های نمونه در آن مسجد که در نوع خود، بی نظیر است و مرمت سردرب مسجد جامع عتیق در دو جبهه اصلی و فرعی در سمت مقبرة علامه مجلسی؛ مرمت مسجد جامع اردستان؛ مرمت مسجد جامع نایین و مرمت عالی قاپو می باشد. در مورد بنای عالی قاپو، توضیح اینکه در آن ایام به دلیل اینکه هنوز تردد وسایل نقلیه در میدان نقش جهان منع نشده بود، این رفت و آمدها، باعث لرزش و حرکت سازه شده بود که استاد، آن را کلاف بندی و با همکاری اساتید ورزیده، این بنای ارزشمند را استحکام بخشی کرد و بعداً ادامه آن توسط گروهی دیگر در ستون های چوبی انجام پذیرفت؛ وی در مشهد مقدس و عتبات عالیات نیز فعالیت هایی انجام داده است از جمله مرمت طاق کسری را می توان اشاره کرد که در این سفر استاد حسین معارفی و دکتر هنرفر او را همراهی کردند. البته این مرمت با شروع جنگ در آن سالها ناتمام ماند.
استاد رضا الیکی همچنین در طول خدمت پربار و ارزشمند خود با مهندسین فرانسوی از جمله آندره گدار، گلدیری و میرجانو ایتالیایی و همچنین آیت الله زاده شیرازی همکاری نزدیک داشت.
از جمله شاگردان وی حسین، غفار و بهرام الیکی، سیف الله کاکا و علیرضا عرفانی را می توان اشاره کرد.
وی سرانجام در 4 تیر 1361ش در حین اقامه نماز عصر فوت و در تکیة فیض مدفون شد. بر سنگ مزارش اشعاری در معرفی و مرثیة فوت وی آورده شده است.