میرزا حیدرعلی انشایی

میرزا حیدرعلی انشایی

شهرت :

عندلیب= انشایی
تاریخ وفات :
1329/01/01
مزار :
تکیه آغاباشی
زمینه فعالیت :
عارف,شاعر
شاعر و ادیب عارف، متخلص به « انشایی» و گاهی « عندلیب » از سخنوران قرن چهاردهم هجری فرزند ملاعلی اکبر، از شعرای متوسط اصفهان بود که گاهی برحسب اقتضای حال اشعاری از غزل و قصیده می سرود. در اواخر در انجمن ادبی خاکیا شرکت می کرد. همچنین وی از خط خوشی برخوردار بوده است. انشایی در سال 1329ش / 1368ق وفات یافت و در تکیه آغاباشی مدفون گردید.
مشروح زندگی نامه
شاعر و ادیب عارف، متخلص به « انشایی» و گاهی « عندلیب » از سخنوران قرن چهاردهم هجری فرزند ملاعلی اکبر، از شعرای متوسط اصفهان بود که گاهی برحسب اقتضای حال اشعاری از غزل و قصیده می سرود. در اواخر در انجمن ادبی خاکیا شرکت می کرد. همچنین وی از خط خوشی برخوردار بوده است. انشایی در سال 1329ش برابر با 1368ق وفات یافت و در تکیه آغاباشی مدفون گردید.
ملقب به « نصر السلطان »، فرزند حاج میرزا حسن خان جابری انصاری، در سال 1309ق در شهر اصفهان متولد شد.
وی دارای تعلیمات قدیمی، بویژه درزمینۀ ریاضیات بود. در سن شانزده سالگی منشی کنسولگری روس در اصفهان شد و پس از آن در ادارۀ دارائی (مالیه) استخدام گردید و پس از طی مدارج اداری، به ریاست انحصارات و معاونت مدیر کل انحصارات ( ادارات تریاک، غله نان، قند و شکر) منصوب گردید.
« نصر السلطان » کارگشای مشکلات مردم بود. در تأسیس بسیاری از کارخانجات و ایجاد سدّ کوهرنگ و سد زاینده رود و ایجاد مراکز خیریه خصوصی و .... نقش بسزایی ایفا کرد و در عرصۀ اجتماعی از هیچ خدمتی فروگذار نکرد.
نصر السلطان در سال 1345ش به علت سکتۀ قلبی دیده از جهان فرو بست و در ضلع غربی آرامگاه بابارکن الدین به خاک سپرده شد