میر محمدهادی پاقلعه ای

میر محمدهادی پاقلعه ای

شهرت :

میر محمدهادی پاقلعه ای
تاریخ وفات :
10/07/1311
مزار :
تکیه آغاباشی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

عارف فاضل، میر محمد هادی، نعمت اللهی فرزند حاج میرزا محمد بن میرزا ابوالقاسم مدرّس خاتون آبادی بود.

    حاج میرزا محمد از مرتاضان و عباد و زهاد بوده و در تربیت معنوی فرزند تأثیر داشته است. از این رو، میر محمدهادی فردی متقی و پارسا و متعبد گردید.

    برادر کوچکترش، میر محمداسماعیل، عالم عارف از بزرگان سلسله نعمت اللهی بود و در سال 1323ق درگذشت.

    میر محمد هادی از سادات حسینی ساکن در محله پاقلعه اصفهان بود و نزد میر محمد اسماعیل خاتون آبادی نعمت اللهی تربیت گردید. وی را مردی زاهد و پرهیزگار، بخشنده و مهربان معرفی کرده اند.

وفات وی در دهم ماه رجب 1311ق در اصفهان اتفاق افتاد.

    پس از فوت میر محمد هادی، وی را مجاور تکیه خاتون آبادی دفن کردند. سپس میرعبدالحسین میرپنجه جرقویه ای و میرزا سلیمان آغاباشی، تکیه، سرداب و بالاخانه ای جهت او بنا کردند.

    سنگ مزار میر محمد هادی به خط ثلث بسیار زیبا از آقا محمد تقی صحّاف( خوشنویس معروف) و از آثار ارزشمند تکیه آغاباشی است.


مشروح زندگی نامه

عارف فاضل، میر محمد هادی، نعمت اللهی فرزند حاج میرزا محمد بن میرزا ابوالقاسم مدرّس خاتون آبادی بود.

    حاج میرزا محمد از مرتاضان و عباد و زهاد بوده و در تربیت معنوی فرزند تأثیر داشته است. از این رو، میر محمدهادی فردی متقی و پارسا و متعبد گردید.

    برادر کوچکترش، میر محمداسماعیل، عالم عارف از بزرگان سلسله نعمت اللهی بود و در سال 1323ق درگذشت.

    میر محمد هادی از سادات حسینی ساکن در محله پاقلعه اصفهان بود و نزد میر محمد اسماعیل خاتون آبادی نعمت اللهی تربیت گردید. وی را مردی زاهد و پرهیزگار، بخشنده و مهربان معرفی کرده اند.

وفات وی در دهم ماه رجب 1311ق در اصفهان اتفاق افتاد.

    پس از فوت میر محمد هادی، وی را مجاور تکیه خاتون آبادی دفن کردند. سپس میرعبدالحسین میرپنجه جرقویه ای و میرزا سلیمان آغاباشی، تکیه، سرداب و بالاخانه ای جهت او بنا کردند.

    سنگ مزار میر محمد هادی به خط ثلث بسیار زیبا از آقا محمد تقی صحّاف( خوشنویس معروف) و از آثار ارزشمند تکیه آغاباشی است.