میرزا محمد نصیر بایزیدی

میرزا محمد نصیر بایزیدی

شهرت :

قدوة السالکین- بایزیدی
تاریخ وفات :
1/01/1200
مزار :
تکیه تخت فولاد
زمینه فعالیت :
عارف

     از زندگی وی اطلاعی جز كتیبه ای كه تعمیر تكیه باباركن الدین را به وی نسبت می دهد، اطلاع دیگری در دست نیست.

    در این كتیبه وی را به عنوان قدوة السالكین میرزا محمد نصیر بایزیدی بسطامی معرفی می كند و وفات وی براساس تاریخ كتیبه باید بعد از سال 1200ق باشد.

    استاد همایی وی را از عرفای سلسله بسطامی می داند و می نویسد قبر وی كنار جاده اواسط تخت فولاد، نزدیك میرزاعبدالمنان طوسی ( م: 1219ق ) بوده و اكنون هر دو از بین رفته است.

    در زیر، متن كتیبه مربع شكل از سنگ مرمر به ابعاد 33*35 سانتی متر و به خط نستعلیق تعمیر تكیه باباركن الدین كه در سمت راست در ورودی بقعه  نصب بوده و امروزه در موزه سنگ تخت فولاد است آورده می شود:

    چون از تصاریف دوران شرفات مقصوره باباركن الدین را انهدام ساری و از تقالیب ایام وحدثان زمان غرفات معمورة حصن حصین او را انهدام طاری گردیده بود، از آنجا كه مشیت ربّ الارباب بر ابقاء و عدم انهدام آن بقعة شریفه می بود، در این اوان فیروزی نشان سعادت توأمان توفیق حضرت باری و تأیید جناب اقدس الهی شامل حال عالی جاه رفیع جایگاه قدوة السالكین میرزامحمدنصیر بایزیدی البسطامی گردیده، درصدد تعمیر و آبادی بقعه و خانقه منیعه برآمده، آن را معمور گردانید. در اواسط شهر ذی الحجة الحرام سنه 1200ق.


مشروح زندگی نامه

     از زندگی وی اطلاعی جز كتیبه ای كه تعمیر تكیه باباركن الدین را به وی نسبت می دهد، اطلاع دیگری در دست نیست.

    در این كتیبه وی را به عنوان قدوة السالكین میرزا محمد نصیر بایزیدی بسطامی معرفی می كند و وفات وی براساس تاریخ كتیبه باید بعد از سال 1200ق باشد.

    استاد همایی وی را از عرفای سلسله بسطامی می داند و می نویسد قبر وی كنار جاده اواسط تخت فولاد، نزدیك میرزاعبدالمنان طوسی ( م: 1219ق ) بوده و اكنون هر دو از بین رفته است.

    در زیر، متن كتیبه مربع شكل از سنگ مرمر به ابعاد 33*35 سانتی متر و به خط نستعلیق تعمیر تكیه باباركن الدین كه در سمت راست در ورودی بقعه  نصب بوده و امروزه در موزه سنگ تخت فولاد است آورده می شود:

    چون از تصاریف دوران شرفات مقصوره باباركن الدین را انهدام ساری و از تقالیب ایام وحدثان زمان غرفات معمورة حصن حصین او را انهدام طاری گردیده بود، از آنجا كه مشیت ربّ الارباب بر ابقاء و عدم انهدام آن بقعة شریفه می بود، در این اوان فیروزی نشان سعادت توأمان توفیق حضرت باری و تأیید جناب اقدس الهی شامل حال عالی جاه رفیع جایگاه قدوة السالكین میرزامحمدنصیر بایزیدی البسطامی گردیده، درصدد تعمیر و آبادی بقعه و خانقه منیعه برآمده، آن را معمور گردانید. در اواسط شهر ذی الحجة الحرام سنه 1200ق.