شیخ بهاالدین برهانی

شیخ بهاالدین برهانی

شهرت :

برهانی
تاریخ وفات :
4/02/1393
مزار :
تکیه ملا محمد لطیف خواجویی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل,ادیب

عالم فاضل ادیب، شیخ بهاء الدین (وهاب) برهانی، فرزند ملا علی معلم، از فضلاي وعاظ اصفهان، مشهور به برهان الواعظین  پدرش از پیشه وران و صنعتگران بوده است .

    ذوق فطری و استعداد ذاتی او را به سمت فراگیری علوم دینی کشانیده، در فقه و اصول و اخبار زحمتها کشیده، توانست از علمای بزرگی، همچون آیات عظام: سید ابوالحسن اصفهانی و میرزا محمد حسین نائینی اجازه نقل حدیث و روایت دريافت نمايد. وي همچنین در سال 1384ق از حضرت امام خمینی(ره) اجازه اخذ وجوه شرعیه و سهم امام را دریافت نمود.

این واعظ بزرگوار چندین سال بیمار و خانه نشین بود، اما هیچ گاه از جاده صبر و شکیبایی خارج نشد، با همه ابتلائات و بیماریها صابر و شاکر بود.

  وی در 4 صفر 1393ق وفات کرد و در تکیه سید محمد لطیف خواجویی مدفون شد.


مشروح زندگی نامه

عالم فاضل ادیب، شیخ بهاء الدین (وهاب) برهانی، فرزند ملا علی معلم، از فضلاي وعاظ اصفهان، مشهور به برهان الواعظین  پدرش از پیشه وران و صنعتگران بوده است .

    ذوق فطری و استعداد ذاتی او را به سمت فراگیری علوم دینی کشانیده، در فقه و اصول و اخبار زحمتها کشیده، توانست از علمای بزرگی، همچون آیات عظام: سید ابوالحسن اصفهانی و میرزا محمد حسین نائینی اجازه نقل حدیث و روایت دريافت نمايد. وي همچنین در سال 1384ق از حضرت امام خمینی(ره) اجازه اخذ وجوه شرعیه و سهم امام را دریافت نمود.

این واعظ بزرگوار چندین سال بیمار و خانه نشین بود، اما هیچ گاه از جاده صبر و شکیبایی خارج نشد، با همه ابتلائات و بیماریها صابر و شاکر بود.

  وی در 4 صفر 1393ق وفات کرد و در تکیه سید محمد لطیف خواجویی مدفون شد.