میرزا ابوتراب بروجردی

میرزا ابوتراب بروجردی

شهرت :

میرزا ابوتراب بروجردی
تاریخ وفات :
15/10/1328
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

    اين عالم فاضل فقیه، در اصفهان تحصیل نموده، در یکی از مساجد شمس آباد اقامه جماعت می کرد و در نشر احکام و ترویج و بیان مسائل حلال و حرام کوشا بود.

آيت الله بروجردي سرانجام در شب یکشنبه 15 شوال 1328ق در اصفهان وفات یافت و در تکیه مادر شاهزاده پشت دیوار غربی بقعه مدفون گردید.

   از وی دو فرزند برومند را می شناسیم که عبارتند از:

  1. محدث خبیر، میرزا علی بروجردی
  2. عالم فاضل، میرزا محمّد حسن تفضلي بروجردی

 


مشروح زندگی نامه

    اين عالم فاضل فقیه، در اصفهان تحصیل نموده، در یکی از مساجد شمس آباد اقامه جماعت می کرد و در نشر احکام و ترویج و بیان مسائل حلال و حرام کوشا بود.

آيت الله بروجردي سرانجام در شب یکشنبه 15 شوال 1328ق در اصفهان وفات یافت و در تکیه مادر شاهزاده پشت دیوار غربی بقعه مدفون گردید.

   از وی دو فرزند برومند را می شناسیم که عبارتند از:

  1. محدث خبیر، میرزا علی بروجردی
  2. عالم فاضل، میرزا محمّد حسن تفضلي بروجردی