شیخ غلامعلی بکایی

شیخ غلامعلی بکایی

شهرت :

بکایی
تاریخ وفات :
3/09/1367
مزار :
تکیه فیض
زمینه فعالیت :
شاعر,خوشنویس,ادیب

 شاعر ادیب و خطاط، شیخ غلامعلی  بنی نجاریان، متخلص به « بکایی »، فرزند مقصود علی بن نظر علی بن حسینعلی، در سال 1280ق چشم به جهان گشود و در محله نیم آورد سكني گزيد. وي مردی فاضل و ادیبي آزاده بود که روزگار به شغل کتابت و مکتب داری می گذرانید و خطوط نسخ و نستعلیق و شکسته را خوش می نوشت.

    وي اشعاري در مرثیه وفات آيت الله شیخ محمد علی مدرس دزفولی سروده و با خط زيبايي نگاشته است.

    این فاضل  ادیب در شب  سوم رمضان 1367ق فوت و در تکیه فیض به خاک سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

 

شاعر ادیب و خطاط، شیخ غلامعلی  بنی نجاریان، متخلص به « بکایی »، فرزند مقصود علی بن نظر علی بن حسینعلی، در سال 1280ق چشم به جهان گشود و در محله نیم آورد سكني گزيد. وي مردی فاضل و ادیبي آزاده بود که روزگار به شغل کتابت و مکتب داری می گذرانید و خطوط نسخ و نستعلیق و شکسته را خوش می نوشت.

    وي اشعاري در مرثیه وفات آيت الله شیخ محمد علی مدرس دزفولی سروده و با خط زيبايي نگاشته است.

    این فاضل  ادیب در شب  سوم رمضان 1367ق فوت و در تکیه فیض به خاک سپرده شد.