محمود بلیغ

محمود بلیغ

شهرت :

بلیغ
تاریخ وفات :
1357/07/01
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
طبیب

 

دکتر محمود بلیغ در سال 1298ش در شهرستان فیروزکوه دیده به جهان گشود. پدرش محمد بلیغ، از مردان نیکنام و با سابقه شهر خود بود. وی تحصیلات ابتدایی را در فیروزکوه گذراند و سپس راهی شهر ساری گردید و دوره اول متوسطه را در این شهر به پایان رسانید. آن گاه به دبیرستان دار الفنون تهران رفت و در سال 1316ش موفق به ورود به دانشکده پزشکی تهران شد و در سال 1322ش با درجه دکتری فارغ التحصیل گردید. پایان نامه دکترای وی درباره داروهای «مدّر نباتی» بود که نمره ممتاز را دریافت نمود.

    در سال 1324ش پس از موفقیت در مسابقه دستیاری رشته انگل شناسی پزشکی، با کسب رتبه ممتاز، در بخش انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران مشغول به کار شد و همزمان دورة دانشکده حقوق رانیز به پایان رساند و در سال 1328ش با ارائه پایان نامه خود با عنوان  نقش پزشکی قانونی در کشف جرم موفق به اخذ درجه لیسانس در رشته قضایی گردید . در همان سال، پس از گذراندن امتحان مربوطه، ریاست آزمایشگاه « بیمارستان گوهرشاد حسابی » تهران را بر عهده گرفت، و مدتی بعد نیز به ریاست آزمایشگاه « بیمارستان امیر اعلم » منصوب شد.

    دکتربلیغ فعالیت علمی خود را در دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان در سال 1335ش پس از موفقیت در امتحان دستیاری رشته پزشکی قانونی این دانشکده آغاز کرد و سالها در رشته های مختلف، از جمله : سرم شناسی، بهداشت و بیماریهای واگیر، علم الاخلاق و نظام پزشکی، زهر شناسی و  داروهای شیمیایی، پزشکی قانونی و طب کار به تعلیم دانشجویان پرداخت و همواره در مسیر اعتلای علم و فرهنگ کوشش نمود.

    وی سمت های مختلف اجرایی در امور حقوقی و اداری دانشگاه را نیز به عهده داشت و سالها به عنوان دادستان اداری و هیأت بدوی دانشکده پزشکی و دادستانی دادرسی دانشگاه اصفهان به انجام وظیفه پرداخت.

    در سال 1345ش برای شرکت در کنگره «نظام پزشکی و علم الاخلاق» عازم پاریس شد و این فرصت مغتنمی بود که بتواند با استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه، دوره تکمیلی مطالعات خود را در زمینه علوم آزمایشگاهی در فرانسه به پایان رساند. پس از بازگشت از فرانسه، از وی برای تدریس در دانشکده پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز دعوت شد و برای تدریس پزشکی قانونی وطب کار راهی آن شهرشد.

    وی در تمامی سمت هایی که داشت، در خدمت مردم بود و در طی این سالها حضور فعال در شورای دانشکده پزشکی داشت و از طرف این شورا به عنوان نماینده استادان انتخاب شد. علاوه بر آن، در زمینه رفع معضلات رفاهی دانشجویان و ارائه خدمات به آنان فعالیت می کرد.

    دکتر بلیغ در سال 1354ش با سمت استادی تمام وقت دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان در رشته پزشکی قانونی گروه مرفوآناتومی بازنشسته شد، ولی همکاری خود را با دانشگاه ادمه داد.

    تألیفات ایشان عبارت است از:

1-       کتاب پزشکی قانونی؛

2-       کتاب بیماریهای گرمسیری بومی ایران.

    دکتر بلیغ علاوه بر فعالیتهای علمی و اجرایی، در زمینه های مذهبی و سیاسی نیز فعال بود و بارها در انجمن اسلامی دانشجویان و جمعیت های مذهبی به ایراد سخنرانی می¬پرداخت و خود از اعضای اصلی انجمن اسلامی پزشکان اصفهان بود و به همین دلیل، چندین بار به ساواک احضار و به وی اخطار داده شد. وی  اعلامیه ها و نوارهای سخنرانی حضرت امام خمینی (ره) را مخفیانه به منزل می آورد و با یاران انقلابی خود جلسات متعددی داشت. وي به همراه عده اي از علماي بزرگ اصفهان، همچون آيت الله سيد حسين خادمي جزو امضاكنندگان دعوت مردم متديّن اصفهان به راهپيمايي در روز عاشوراي حسيني بود.

    وی سرانجام در مهر ماه سال1357ش در بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، پس از عمری خدمت متعهدانه در اثر ضایعه قلبی دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت و پیکرش در قبرستان تخت فولاد مقابل تکیه سید العراقین به خاک سپرده شد.

 


مشروح زندگی نامه

 

دکتر محمود بلیغ در سال 1298ش در شهرستان فیروزکوه دیده به جهان گشود. پدرش محمد بلیغ، از مردان نیکنام و با سابقه شهر خود بود. وی تحصیلات ابتدایی را در فیروزکوه گذراند و سپس راهی شهر ساری گردید و دوره اول متوسطه را در این شهر به پایان رسانید. آن گاه به دبیرستان دار الفنون تهران رفت و در سال 1316ش موفق به ورود به دانشکده پزشکی تهران شد و در سال 1322ش با درجه دکتری فارغ التحصیل گردید. پایان نامه دکترای وی درباره داروهای «مدّر نباتی» بود که نمره ممتاز را دریافت نمود.

    در سال 1324ش پس از موفقیت در مسابقه دستیاری رشته انگل شناسی پزشکی، با کسب رتبه ممتاز، در بخش انگل شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران مشغول به کار شد و همزمان دورة دانشکده حقوق رانیز به پایان رساند و در سال 1328ش با ارائه پایان نامه خود با عنوان  نقش پزشکی قانونی در کشف جرم موفق به اخذ درجه لیسانس در رشته قضایی گردید . در همان سال، پس از گذراندن امتحان مربوطه، ریاست آزمایشگاه « بیمارستان گوهرشاد حسابی » تهران را بر عهده گرفت، و مدتی بعد نیز به ریاست آزمایشگاه « بیمارستان امیر اعلم » منصوب شد.

    دکتربلیغ فعالیت علمی خود را در دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان در سال 1335ش پس از موفقیت در امتحان دستیاری رشته پزشکی قانونی این دانشکده آغاز کرد و سالها در رشته های مختلف، از جمله : سرم شناسی، بهداشت و بیماریهای واگیر، علم الاخلاق و نظام پزشکی، زهر شناسی و  داروهای شیمیایی، پزشکی قانونی و طب کار به تعلیم دانشجویان پرداخت و همواره در مسیر اعتلای علم و فرهنگ کوشش نمود.

    وی سمت های مختلف اجرایی در امور حقوقی و اداری دانشگاه را نیز به عهده داشت و سالها به عنوان دادستان اداری و هیأت بدوی دانشکده پزشکی و دادستانی دادرسی دانشگاه اصفهان به انجام وظیفه پرداخت.

    در سال 1345ش برای شرکت در کنگره «نظام پزشکی و علم الاخلاق» عازم پاریس شد و این فرصت مغتنمی بود که بتواند با استفاده از بورس تحصیلی دانشگاه، دوره تکمیلی مطالعات خود را در زمینه علوم آزمایشگاهی در فرانسه به پایان رساند. پس از بازگشت از فرانسه، از وی برای تدریس در دانشکده پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز دعوت شد و برای تدریس پزشکی قانونی وطب کار راهی آن شهرشد.

    وی در تمامی سمت هایی که داشت، در خدمت مردم بود و در طی این سالها حضور فعال در شورای دانشکده پزشکی داشت و از طرف این شورا به عنوان نماینده استادان انتخاب شد. علاوه بر آن، در زمینه رفع معضلات رفاهی دانشجویان و ارائه خدمات به آنان فعالیت می کرد.

    دکتر بلیغ در سال 1354ش با سمت استادی تمام وقت دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان در رشته پزشکی قانونی گروه مرفوآناتومی بازنشسته شد، ولی همکاری خود را با دانشگاه ادمه داد.

    تألیفات ایشان عبارت است از:

1-       کتاب پزشکی قانونی؛

2-       کتاب بیماریهای گرمسیری بومی ایران.

    دکتر بلیغ علاوه بر فعالیتهای علمی و اجرایی، در زمینه های مذهبی و سیاسی نیز فعال بود و بارها در انجمن اسلامی دانشجویان و جمعیت های مذهبی به ایراد سخنرانی می¬پرداخت و خود از اعضای اصلی انجمن اسلامی پزشکان اصفهان بود و به همین دلیل، چندین بار به ساواک احضار و به وی اخطار داده شد. وی  اعلامیه ها و نوارهای سخنرانی حضرت امام خمینی (ره) را مخفیانه به منزل می آورد و با یاران انقلابی خود جلسات متعددی داشت. وي به همراه عده اي از علماي بزرگ اصفهان، همچون آيت الله سيد حسين خادمي جزو امضاكنندگان دعوت مردم متديّن اصفهان به راهپيمايي در روز عاشوراي حسيني بود.

    وی سرانجام در مهر ماه سال1357ش در بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، پس از عمری خدمت متعهدانه در اثر ضایعه قلبی دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت و پیکرش در قبرستان تخت فولاد مقابل تکیه سید العراقین به خاک سپرده شد.