شعبانعلی بهرامی لنبانی

شعبانعلی بهرامی لنبانی

شهرت :

بهرامی لنبانی
تاریخ وفات :
1361/01/01
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
طبیب

دکتر شعبانعلی بهرامی لنبانی، فرزند رجبعلی در سال 1310 ش در اصفهان متولد گردید. وی پس از گذراندن تحصیلات دوره متوسطه از سال 1337تا 1341ش آموزگار آموزش و پرورش چهارمحال بختیاری و اصفهان بود. پس از اتمام تحصیلات خویش در رشته پزشکی از دانشگاه اصفهان در سال 1346ش با سمت پزشک عمومی به خدمت اداره کل بهداری استان اصفهان درآمد و تا پایان عمر خویش در همین سمت در وزارت بهداری، جمعیت شیر و خورشید سرخ، سازمان منطقه بهداری استان اصفهان، مرکز بهداشتی درمانی کوهپایه، اردستان، فریدن و سرانجام با سمت سرپرست درمانگاه نواب صفوی اصفهان خدمت نمود. در سال 1361 با کمیته بهداشت و درمان پشتکوه و جهادسازندگی استان اصفهان همکاری نمود. سپس از سوی شورای پزشکی اصفهان عازم سفر حج گردید و در همان سال دار فانی را وداع گفت و در تخت فولاد اصفهان در محوطه قبرستان پشت مصلّی مدفون گردید.


مشروح زندگی نامه

دکتر شعبانعلی بهرامی لنبانی، فرزند رجبعلی در سال 1310 ش در اصفهان متولد گردید. وی پس از گذراندن تحصیلات دوره متوسطه از سال 1337تا 1341ش آموزگار آموزش و پرورش چهارمحال بختیاری و اصفهان بود. پس از اتمام تحصیلات خویش در رشته پزشکی از دانشگاه اصفهان در سال 1346ش با سمت پزشک عمومی به خدمت اداره کل بهداری استان اصفهان درآمد و تا پایان عمر خویش در همین سمت در وزارت بهداری، جمعیت شیر و خورشید سرخ، سازمان منطقه بهداری استان اصفهان، مرکز بهداشتی درمانی کوهپایه، اردستان، فریدن و سرانجام با سمت سرپرست درمانگاه نواب صفوی اصفهان خدمت نمود. در سال 1361 با کمیته بهداشت و درمان پشتکوه و جهادسازندگی استان اصفهان همکاری نمود. سپس از سوی شورای پزشکی اصفهان عازم سفر حج گردید و در همان سال دار فانی را وداع گفت و در تخت فولاد اصفهان در محوطه قبرستان پشت مصلّی مدفون گردید.