سید اسدالله بهشتی

سید اسدالله بهشتی

شهرت :

سید اسدالله بهشتی
تاریخ وفات :
18/03/1310
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

    سيد اسدالله، فرزند سید ابراهیم، عالم فاضل و قریب الاجتهاد بود. پس از پدرش مدت کمی در مسجد کوفه سرتیپ اقامه جماعت می نمود.

سید اسدالله به سال 1310ق در جوانی وفات یافت و پیکرش را در پشت قبرستان مصلّی به خاک سپردند.

    از جمله اشعاری که در رثا و ماده تاریخ وفاتش سروده شده است:

ای دریغا زگردش دوران/آه از انقلاب دور زمان

برد از باغ شرع تازه گـلـی/عالـم و فاضل و فقیه و جـوان

چون خرامید و سوی رضوان شـد/خادمش حور و همنشین غلمـان

بهر تاریـخ او سرود خـرد:/« اسدالله فاز بـالرضـوان »


مشروح زندگی نامه

    سيد اسدالله، فرزند سید ابراهیم، عالم فاضل و قریب الاجتهاد بود. پس از پدرش مدت کمی در مسجد کوفه سرتیپ اقامه جماعت می نمود.

سید اسدالله به سال 1310ق در جوانی وفات یافت و پیکرش را در پشت قبرستان مصلّی به خاک سپردند.

    از جمله اشعاری که در رثا و ماده تاریخ وفاتش سروده شده است:

ای دریغا زگردش دوران/آه از انقلاب دور زمان

برد از باغ شرع تازه گـلـی/عالـم و فاضل و فقیه و جـوان

چون خرامید و سوی رضوان شـد/خادمش حور و همنشین غلمـان

بهر تاریـخ او سرود خـرد:/« اسدالله فاز بـالرضـوان »