سید تقی بهشتی(انوری)

سید تقی بهشتی(انوری)

شهرت :

بهشتی-انوی
تاریخ وفات :
18/07/1384
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

    سید تقی انوری، فرزند سید جعفر، از عالمان بزرگوار اصفهان که به زهد و تقوا و وارستگی معروف بود.

    وی از جانب آخوند ملا محمد حسین فشارکی به کسب اجازه اجتهاد نایل گردید و پس از برادرش، سید اسدالله، در مسجد سرجوی شاه(بهشتی) به اقامه جماعت می پرداخت و پس از فوت آخوند ملا محمد حسین فشارکی در مسجد مصلی مراسم احیا بر پا می نمود.

    از آثار وی تألیف کتابی در تقسیم ارث است.

    این عالم زاهد در 18 رجب 1384ق در سن هشتاد سالگی وفات یافت و در تکیه بهشتی به خاک سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

    سید تقی انوری، فرزند سید جعفر، از عالمان بزرگوار اصفهان که به زهد و تقوا و وارستگی معروف بود.

    وی از جانب آخوند ملا محمد حسین فشارکی به کسب اجازه اجتهاد نایل گردید و پس از برادرش، سید اسدالله، در مسجد سرجوی شاه(بهشتی) به اقامه جماعت می پرداخت و پس از فوت آخوند ملا محمد حسین فشارکی در مسجد مصلی مراسم احیا بر پا می نمود.

    از آثار وی تألیف کتابی در تقسیم ارث است.

    این عالم زاهد در 18 رجب 1384ق در سن هشتاد سالگی وفات یافت و در تکیه بهشتی به خاک سپرده شد.