سیدعلی بهشتی(حسینی)

سیدعلی بهشتی(حسینی)

شهرت :

سیدعلی بهشتی
تاریخ وفات :
1/01/1309
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم زاهد

    سید علی حسینی، فرزند میر محمدرضا، از علما و زهاد اصفهان بود. وی پس از كسب  علوم مقدماتی به درس اساتید برجسته آن زمان، همچون شیخ محمدباقر نجفی راه یافت و از محضر آنان کسب  علم و معرفت نمود.

    سید علی در مسجد قرچقه اقامه جماعت می نمود و از ويژگيهاي بارزش علاقه شدید به تلاوت قرآن و گفتن ذکر بود.

    وی در سال 1309ق وفات نمود و پیکرش را در قبرستان پشت مصلی به خاک سپردند. وي پدر سيد محمد باقر بهشتي (پدر سيد طه بهشتي) است.


مشروح زندگی نامه

    سید علی حسینی، فرزند میر محمدرضا، از علما و زهاد اصفهان بود. وی پس از كسب  علوم مقدماتی به درس اساتید برجسته آن زمان، همچون شیخ محمدباقر نجفی راه یافت و از محضر آنان کسب  علم و معرفت نمود.

    سید علی در مسجد قرچقه اقامه جماعت می نمود و از ويژگيهاي بارزش علاقه شدید به تلاوت قرآن و گفتن ذکر بود.

    وی در سال 1309ق وفات نمود و پیکرش را در قبرستان پشت مصلی به خاک سپردند. وي پدر سيد محمد باقر بهشتي (پدر سيد طه بهشتي) است.