سید محمدحسین بهشتی

سید محمدحسین بهشتی

شهرت :

سید محمدحسین بهشتی
تاریخ وفات :
1/01/1337
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عارف

    سید محمد حسین بهشتی، فرزند آقا میر سید علی، از عارفان سالک و از عابدان ناسک بود که در امور دین بسیار احتیاط می نمود.                     

    وی در مسجد قرچقه اقامه جماعت می نمود و در سال 1337ق وفات یافت.


مشروح زندگی نامه

    سید محمد حسین بهشتی، فرزند آقا میر سید علی، از عارفان سالک و از عابدان ناسک بود که در امور دین بسیار احتیاط می نمود.                     

    وی در مسجد قرچقه اقامه جماعت می نمود و در سال 1337ق وفات یافت.