سیدمحمود بهشتی(انوری)

سیدمحمود بهشتی(انوری)

شهرت :

سیدمحمود بهشتی
تاریخ وفات :
1357/05/10
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
ادیب

ادیب فاضل، فرزند سید تقی، در سال 1290ش متولد شد.

    وی طبعی لطیف داشت و در فهم شعر و ادبیات بسیار دقیق و با سلیقه بود. وی در مرداد ماه 1357ش وفات یافت و در تکیه بهشتی به خاک سپرده شد.

    شاعر و ادیب گرانمایه «دریا» در وفات وی این گونه سروده است:

هزار حیف ز محمود انوری که ز چشم/به زیر خاک نهان شد چو گوهری مفقود

چو بود مرثیه خوان حسین روز نخست/امید آنکه شفیعش شود به یوم ورود


مشروح زندگی نامه

ادیب فاضل، فرزند سید تقی، در سال 1290ش متولد شد.

    وی طبعی لطیف داشت و در فهم شعر و ادبیات بسیار دقیق و با سلیقه بود. وی در مرداد ماه 1357ش وفات یافت و در تکیه بهشتی به خاک سپرده شد.

    شاعر و ادیب گرانمایه «دریا» در وفات وی این گونه سروده است:

هزار حیف ز محمود انوری که ز چشم/به زیر خاک نهان شد چو گوهری مفقود

چو بود مرثیه خوان حسین روز نخست/امید آنکه شفیعش شود به یوم ورود