سید فضل الله بهشتی

سید فضل الله بهشتی

شهرت :

سید فضل الله بهشتی
تاریخ وفات :
12/01/1382
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

   آن عالم فاضل، فرزند آقا سید محمد هاشم بن سید محمد صادق بن عبد الباقی بن محمد رضا بود.

   پس از آن که دوران کودکی را طی نمود، قدم در وادی تحصیل علم و معرفت نهاد و از محضر پدر بزرگوار خود بهره مند گردید. در تکمیل علوم و تحصیل به خدمت بزرگانی همچون آیت الله میر سید محمد صادق خاتون آبادی و آخوند ملا محمد حسین فشارکی رسید و به کسب اجازاتی از اساتید خود مفتخر گردید.

    سید فضل الله از تربیت یافتگان حوزه درس آیة الله میر محمد صادق خاتون آبادی بود که با دختر این عالم و فقیه برجسته نیز ازدواج نمود.

    وی در مسجد لنبان و حسین آباد اقامه جماعت می نمود و بنا به اعتقادی که به اشتغال روحانیت در کنار امور دینی و تبلیغی  داشت، براي امرار معاش خود، دفتر ثبت ازدواج و طلاق دایر نمود.

    اخلاقی پسندیده وصفاتی حمیده داشت و رفتارش توام با وقار،متانت، محبت و حسن خلق بود و کلام و گفتارش، با نرمي و ملایمت بسیار همراه بود.

    وی پدر آیت الله شهید دکتر بهشتی بود.

    این عالم فاضل در 71 سالگی در 12 محرم 1382ق وفات نمود و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.

 


مشروح زندگی نامه

   آن عالم فاضل، فرزند آقا سید محمد هاشم بن سید محمد صادق بن عبد الباقی بن محمد رضا بود.

   پس از آن که دوران کودکی را طی نمود، قدم در وادی تحصیل علم و معرفت نهاد و از محضر پدر بزرگوار خود بهره مند گردید. در تکمیل علوم و تحصیل به خدمت بزرگانی همچون آیت الله میر سید محمد صادق خاتون آبادی و آخوند ملا محمد حسین فشارکی رسید و به کسب اجازاتی از اساتید خود مفتخر گردید.

    سید فضل الله از تربیت یافتگان حوزه درس آیة الله میر محمد صادق خاتون آبادی بود که با دختر این عالم و فقیه برجسته نیز ازدواج نمود.

    وی در مسجد لنبان و حسین آباد اقامه جماعت می نمود و بنا به اعتقادی که به اشتغال روحانیت در کنار امور دینی و تبلیغی  داشت، براي امرار معاش خود، دفتر ثبت ازدواج و طلاق دایر نمود.

    اخلاقی پسندیده وصفاتی حمیده داشت و رفتارش توام با وقار،متانت، محبت و حسن خلق بود و کلام و گفتارش، با نرمي و ملایمت بسیار همراه بود.

    وی پدر آیت الله شهید دکتر بهشتی بود.

    این عالم فاضل در 71 سالگی در 12 محرم 1382ق وفات نمود و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.