سید قوام الدین بهشتی

سید قوام الدین بهشتی

شهرت :

خلدی نسب
تاریخ وفات :
1/01/1376
مزار :
تکیه زرگرها
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

عالم فاضل، سید قوام الدین، فرزند سید صدر الدین بن سید مهدی بن میر محمد صادق، در محضر میرزا ابوالقاسم زفره ای، معروف به (حاج آخوند زفره ای) و شیخ محمد تقی نجفی (آقا نجفی) تحصیل علم کرده است.

    پس از وفات پدرش، در مسجد لنبان و مسجد سیچان اقامه جماعت می نمود.

    وی سه فرزند پسر داشت که هر سه از خدمتگزاران فرهنگ و دانش بوده اند و عبارتند از:

1-حجت الاسلام حاج سید علی خلدی نسب؛

2-سید عبدالحسین خلدی نسب، از خدمتگزاران فرهنگ در تهران؛

3- سید مرتضی خلدی نسب، از خدمتگزاران فرهنگ در تهران.

    این عالم گرانمایه در روز عاشوراي 1376ق وفات نمود و در تکیه زرگرها به خاک سپرده شد.

در ماده تاریخ وفاتش « دریا » سروده است:

حامی شرع نبی سیّد قوام/آنکه بودی زاده خیرالانام

روز عاشورا به سودای حسین/رفت در جنّت بر جدّ گرام

چون که بهر فوت آن خلدی نسب/خواستم تاریخی از اهل کلام

کرد« دریا » سر برون از جمع و گفت:/« روز عاشورا حسینی شد قوام »


مشروح زندگی نامه

عالم فاضل، سید قوام الدین، فرزند سید صدر الدین بن سید مهدی بن میر محمد صادق، در محضر میرزا ابوالقاسم زفره ای، معروف به (حاج آخوند زفره ای) و شیخ محمد تقی نجفی (آقا نجفی) تحصیل علم کرده است.

    پس از وفات پدرش، در مسجد لنبان و مسجد سیچان اقامه جماعت می نمود.

    وی سه فرزند پسر داشت که هر سه از خدمتگزاران فرهنگ و دانش بوده اند و عبارتند از:

1-حجت الاسلام حاج سید علی خلدی نسب؛

2-سید عبدالحسین خلدی نسب، از خدمتگزاران فرهنگ در تهران؛

3- سید مرتضی خلدی نسب، از خدمتگزاران فرهنگ در تهران.

    این عالم گرانمایه در روز عاشوراي 1376ق وفات نمود و در تکیه زرگرها به خاک سپرده شد.

در ماده تاریخ وفاتش « دریا » سروده است:

حامی شرع نبی سیّد قوام/آنکه بودی زاده خیرالانام

روز عاشورا به سودای حسین/رفت در جنّت بر جدّ گرام

چون که بهر فوت آن خلدی نسب/خواستم تاریخی از اهل کلام

کرد« دریا » سر برون از جمع و گفت:/« روز عاشورا حسینی شد قوام »