سید محمدباقر بهشتی

سید محمدباقر بهشتی

شهرت :

سید محمدباقر بهشتی
تاریخ وفات :
7/09/1337
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

عالم فاضل، فرزند سید محمد حسن، که در روز پنج شنبه 10 رمضان 1272ق متولد شد. از محضر علما و اساتید برجسته ای، همچون ملا محمد باقر فشارکی و میرزا محمد هاشم چهارسویی بهره مند گردید و در امور حسبیه از آخوند فشارکی، میرزا محمد هاشم چهارسویی و آقا نجفی اجازه دریافت نمود. وی در مسجد سرجوی شاه، اقامة امامت جماعت می نمود و در امر به معروف و نهی از منکر اهتمام فراوان داشت.

او فردی سخی و متانت پیشه بود و در کمال سادگی زندگی می کرد. ثمره زندگی این عالم گرانقدر سه فرزند بود که هر سه همچون پدر صاحب فضل و کمالات بسیار بودند:

1-آقا طه بهشتی، از دانشمندان و واعظان صاحب نام شهر؛

2-آقا سید احمد، از ائمه جماعات و محدثین؛

3-آقا سید جمال الدین، از علما و ائمه جماعت.

    این عالم فاضل و متقی در 7 رمضان 1337ق وفات نمود و در قبرستان پشت مصلی نزدیک مزار پدر بزرگوارشان به خاک سپرده شد.

    طه بهشتی در رثای پدرش این گونه سروده است:

بـــــاز ز جور فـــلک وزستم آسمان/خلق صفاهان شدندجمله به شور و فغان

 باقر علم رســـول رفــــت زدار فــنا/هــمره اهــــل ولا شد سوی باغ جنان

به ماتمش مرد و زن گـشته به هر انجمن/بــه¬گریه و زار پـند جمله ز پیر و جوان

کرد « بهشتی » یکی جمع به تاریخ و گفت:/« باقـــر عــلــم نـبی کرد به جنت مکان »       


مشروح زندگی نامه

عالم فاضل، فرزند سید محمد حسن، که در روز پنج شنبه 10 رمضان 1272ق متولد شد. از محضر علما و اساتید برجسته ای، همچون ملا محمد باقر فشارکی و میرزا محمد هاشم چهارسویی بهره مند گردید و در امور حسبیه از آخوند فشارکی، میرزا محمد هاشم چهارسویی و آقا نجفی اجازه دریافت نمود. وی در مسجد سرجوی شاه، اقامة امامت جماعت می نمود و در امر به معروف و نهی از منکر اهتمام فراوان داشت.

او فردی سخی و متانت پیشه بود و در کمال سادگی زندگی می کرد. ثمره زندگی این عالم گرانقدر سه فرزند بود که هر سه همچون پدر صاحب فضل و کمالات بسیار بودند:

1-آقا طه بهشتی، از دانشمندان و واعظان صاحب نام شهر؛

2-آقا سید احمد، از ائمه جماعات و محدثین؛

3-آقا سید جمال الدین، از علما و ائمه جماعت.

    این عالم فاضل و متقی در 7 رمضان 1337ق وفات نمود و در قبرستان پشت مصلی نزدیک مزار پدر بزرگوارشان به خاک سپرده شد.

    طه بهشتی در رثای پدرش این گونه سروده است:

بـــــاز ز جور فـــلک وزستم آسمان/خلق صفاهان شدندجمله به شور و فغان

 باقر علم رســـول رفــــت زدار فــنا/هــمره اهــــل ولا شد سوی باغ جنان

به ماتمش مرد و زن گـشته به هر انجمن/بــه¬گریه و زار پـند جمله ز پیر و جوان

کرد « بهشتی » یکی جمع به تاریخ و گفت:/« باقـــر عــلــم نـبی کرد به جنت مکان »