سیدمهدی بهشتی

سیدمهدی بهشتی

شهرت :

سیدمهدی بهشتی
تاریخ وفات :
23/07/1322
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

عالم فاضل، فرزند میر محمد صادق بهشتی، در نجف اشرف خدمت شیخ الطائفه شیخ مرتضی انصاری و علامه بزرگوار، آقا میرزا حبیب الله رشتی تحصیل نموده است.

    وی در مسجد لنبان اقامه جماعت می نمود و در قهدریجان نماز جمعه بر پا می داشت. وي خدمات فراوانی برای اهالی آن منطقه انجام داده بود.

    این عالم فاضل در 23 رجب المرجب 1322ق وفات یافت.

     شاعر و ادیب گرانمایه « نیّر» اصفهانی در رثا و ماده تاریخ وفاتش این چنین سروده است:

نحوسه  ذا الایام ادّت الی الفقد/لسیدنا والغیب لکوکب السّعد

ثوی حجة الاسلام فی الجنة اسمعوا/لتاریخ خیر ذی المعالی و ذی المجد

فزد اربعاً یا «نیرّ» اکتب لعامة:/« مضی فی الجنان السید الزاهد المهدی »

 


مشروح زندگی نامه

عالم فاضل، فرزند میر محمد صادق بهشتی، در نجف اشرف خدمت شیخ الطائفه شیخ مرتضی انصاری و علامه بزرگوار، آقا میرزا حبیب الله رشتی تحصیل نموده است.

    وی در مسجد لنبان اقامه جماعت می نمود و در قهدریجان نماز جمعه بر پا می داشت. وي خدمات فراوانی برای اهالی آن منطقه انجام داده بود.

    این عالم فاضل در 23 رجب المرجب 1322ق وفات یافت.

     شاعر و ادیب گرانمایه « نیّر» اصفهانی در رثا و ماده تاریخ وفاتش این چنین سروده است:

نحوسه  ذا الایام ادّت الی الفقد/لسیدنا والغیب لکوکب السّعد

ثوی حجة الاسلام فی الجنة اسمعوا/لتاریخ خیر ذی المعالی و ذی المجد

فزد اربعاً یا «نیرّ» اکتب لعامة:/« مضی فی الجنان السید الزاهد المهدی »