سید جلال الدین بهشتی ن‍ژاد

سید جلال الدین بهشتی ن‍ژاد

شهرت :

سید جلال الدین بهشتی ن‍ژاد
تاریخ وفات :
22/08/1362
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم زاهد

    عالم زاهد، فرزند میر محمد صادق بن میر عبدالباقی بن میر محمد رضا بن میر محمد هادی، به سال 1302ق در اصفهان متولد شد.

    پدرش از روحانیون صاحب نام و مورد توجه بود و سید جلال الدین هم پس از آنکه تحصيلات خود را به پایان رساند، همچون پدر به رتق و فتق امور، حل خصومات مردم و اقامه جماعت پرداخت.

    وي از محضر علمای برجسته آن زمان بهره برده و اجازاتی هم از برخی علما دريافت نموده بود.

    وی زندگی زاهدانه و به دور از زرق و برق دنیوی داشت و در نهایت عفاف و قناعت می زیست و هیچ گاه سخن لغو و بیهوده ای از او شنیده نشد.

    این عالم زاهد دارای خطی خوش و طبعی موزون بود و در اشعارش « بهشتی » تخلص می کرد.

   وی دو فرزند به نامهای: محمدرضا و محمد داشت.

    سید جلال الدین در 22 شعبان 1362ق وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

    عالم زاهد، فرزند میر محمد صادق بن میر عبدالباقی بن میر محمد رضا بن میر محمد هادی، به سال 1302ق در اصفهان متولد شد.

    پدرش از روحانیون صاحب نام و مورد توجه بود و سید جلال الدین هم پس از آنکه تحصيلات خود را به پایان رساند، همچون پدر به رتق و فتق امور، حل خصومات مردم و اقامه جماعت پرداخت.

    وي از محضر علمای برجسته آن زمان بهره برده و اجازاتی هم از برخی علما دريافت نموده بود.

    وی زندگی زاهدانه و به دور از زرق و برق دنیوی داشت و در نهایت عفاف و قناعت می زیست و هیچ گاه سخن لغو و بیهوده ای از او شنیده نشد.

    این عالم زاهد دارای خطی خوش و طبعی موزون بود و در اشعارش « بهشتی » تخلص می کرد.

   وی دو فرزند به نامهای: محمدرضا و محمد داشت.

    سید جلال الدین در 22 شعبان 1362ق وفات یافت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.