سید رضا بهشتی ن‍ژاد

سید رضا بهشتی ن‍ژاد

شهرت :

سید رضا بهشتی ن‍ژاد
تاریخ وفات :
1/04/1399
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

عالم فاضل، فرزند آقا جلال الدین بهشتی نژاد، در چهارم ربیع الاول 1332ق در اصفهان تولد یافت. پس از کسب علوم مقدماتی وارد حوزه علمیه شد و در درس بزرگانی، همچون حضرات آیات: حاج سيّد صدرالدين کوپائی، شیخ احمد فیاض، شیخ عباسعلی ادیب، حیدر علی خان برومند، سید حسین خادمی و سید محمد رضا خراسانی شرکت کرد و خصوصاً از محضر حاج آقا رحیم ارباب بهره های فراوان برد.

    همزمان با تحصیل، به تبلیغ در مسجد سرجوی شاه و مسجد صحرا مشغول بود و به دستور استادش حاج آقا رحیم ارباب، مدتها در زینبیه اصفهان  روزهای پنج شنبه اقامه جماعت و بیان احکام می نمود.

    آقا سید رضا به نماز شب و توسل به ائمه اطهار - علیهم السلام- و ادعیۀ مأثوره توجه فراوان داشت و از صفات بارز وی تواضع، پیشی گرفتن در سلام و توجه و تأکید به اعمال و رفتار نیک دیگران بود.

  از وی جزوه ای به نام « تذکره » به یادگار مانده است که مجموعه¬ای از ادعیه مجرّب و احادیث و اشعار مطالب منتخب را شامل می شود.

    این عالم فرزانه در غرّه ربیع الثانی 1399ق در اصفهان وفات یافت ودر قبرستان پشت مصلی مدفون گردید. سید مصطفی نحوی در ماده تاریخ وفاتش گوید:

مهین عالمی پاک و نیکو نهاد/قدم بر سر ملک هستی نهاد

به تاریخ او گفت نحوی: «الا/ مقیم جنان شد بهشتی نژاد »


مشروح زندگی نامه

عالم فاضل، فرزند آقا جلال الدین بهشتی نژاد، در چهارم ربیع الاول 1332ق در اصفهان تولد یافت. پس از کسب علوم مقدماتی وارد حوزه علمیه شد و در درس بزرگانی، همچون حضرات آیات: حاج سيّد صدرالدين کوپائی، شیخ احمد فیاض، شیخ عباسعلی ادیب، حیدر علی خان برومند، سید حسین خادمی و سید محمد رضا خراسانی شرکت کرد و خصوصاً از محضر حاج آقا رحیم ارباب بهره های فراوان برد.

    همزمان با تحصیل، به تبلیغ در مسجد سرجوی شاه و مسجد صحرا مشغول بود و به دستور استادش حاج آقا رحیم ارباب، مدتها در زینبیه اصفهان  روزهای پنج شنبه اقامه جماعت و بیان احکام می نمود.

    آقا سید رضا به نماز شب و توسل به ائمه اطهار - علیهم السلام- و ادعیۀ مأثوره توجه فراوان داشت و از صفات بارز وی تواضع، پیشی گرفتن در سلام و توجه و تأکید به اعمال و رفتار نیک دیگران بود.

  از وی جزوه ای به نام « تذکره » به یادگار مانده است که مجموعه¬ای از ادعیه مجرّب و احادیث و اشعار مطالب منتخب را شامل می شود.

    این عالم فرزانه در غرّه ربیع الثانی 1399ق در اصفهان وفات یافت ودر قبرستان پشت مصلی مدفون گردید. سید مصطفی نحوی در ماده تاریخ وفاتش گوید:

مهین عالمی پاک و نیکو نهاد/قدم بر سر ملک هستی نهاد

به تاریخ او گفت نحوی: «الا/ مقیم جنان شد بهشتی نژاد »