میرزا زین العابدین پاقلعه ای

میرزا زین العابدین پاقلعه ای

شهرت :

میرزا زین العابدین پاقلعه ای
تاریخ وفات :
4/06/1402
مزار :
تکیه آغاباشی
زمینه فعالیت :
عارف

    عارف فاضل، میرزا زین العابدین پاقلعه ای، ملقب به «نعمت علی»، فرزند آقا میرزا عباس ابن میرمحمدهادی خاتون آبادی بوده است. وی در سال 1311ق در اصفهان متولد شد و در این شهر به تحصیل پرداخت. وی مدتی نیز هدایت صوفیه  نعمت الهی اصفهان را بر عهده داشت. سرانجام در چهارم جمادی الثانی 1402ق درگذشت و در تکیه آغاباشی نزد پدرش به خاک سپرده شد


مشروح زندگی نامه

    عارف فاضل، میرزا زین العابدین پاقلعه ای، ملقب به «نعمت علی»، فرزند آقا میرزا عباس ابن میرمحمدهادی خاتون آبادی بوده است. وی در سال 1311ق در اصفهان متولد شد و در این شهر به تحصیل پرداخت. وی مدتی نیز هدایت صوفیه  نعمت الهی اصفهان را بر عهده داشت. سرانجام در چهارم جمادی الثانی 1402ق درگذشت و در تکیه آغاباشی نزد پدرش به خاک سپرده شد